Wyszukiwarka serwisu

Konflikt w przedsiębiorstwie

Konflikt to sytuacja, w której zachodzi różnica zdań, sprzeczność interesów, jednostek lub grup społecznych.

Rodzaje konfliktów:
- wewnętrzny pracownika (dwie możliwości do wyboru np. uczyć czy się nie uczyć),
- ról (jedna osoba może występować w kilku rolach np. kobieta jako dobry pracownik i jako dobra matka),
- z grupą:
• jednostka jest silna i robi to świadomie,
• jednostka jest odrzucana przez grupę
- między przełożonymi a pracownikami
- między pracownikami /kierownikami.

Źródła konfliktów:
1. niewłaściwy podział obowiązków,
2. niewłaściwy styl kierowania,
3. niewłaściwy system wynagrodzenia.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:
1. walka,
2. ustępstwo,
3. negocjacje,
4. ucieczka i odwlekanie,
5. ignorowanie,
6. reorientacja (szykanie kozła ofiarnego),
7. restrukturyzacja – tworzenie pozorów rozwiązania konfliktów,
8. ujawnienie wspólnego interesu – zalecany,
9. metoda arbitra lub mediatora.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Konflikt w przedsiębiorstwie. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Psychologia zarządzania - referat 24
- Konflikt w organizacji - referat 9
- Kierowanie konfliktem w organizacji - referat 8
- Etyka w biznesie - opracowanie 10
- Negocjacje - praca 16
- Kompetencje menedżerskie 3
- Rodzaje konfliktów w organizacji 3
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie » Konflikt w przedsiębiorstwieDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 116

Zaloguj się, aby zagłosować