MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Konflikt w przedsiębiorstwie

Konflikt to sytuacja, w której zachodzi różnica zdań, sprzeczność interesów, jednostek lub grup społecznych.

Rodzaje konfliktów:
- wewnętrzny pracownika (dwie możliwości do wyboru np. uczyć czy się nie uczyć),
- ról (jedna osoba może występować w kilku rolach np. kobieta jako dobry pracownik i jako dobra matka),
- z grupą:
• jednostka jest silna i robi to świadomie,
• jednostka jest odrzucana przez grupę
- między przełożonymi a pracownikami
- między pracownikami /kierownikami.

Źródła konfliktów:
1. niewłaściwy podział obowiązków,
2. niewłaściwy styl kierowania,
3. niewłaściwy system wynagrodzenia.

Sposoby rozwiązywania konfliktów:
1. walka,
2. ustępstwo,
3. negocjacje,
4. ucieczka i odwlekanie,
5. ignorowanie,
6. reorientacja (szykanie kozła ofiarnego),
7. restrukturyzacja – tworzenie pozorów rozwiązania konfliktów,
8. ujawnienie wspólnego interesu – zalecany,
9. metoda arbitra lub mediatora.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Konflikt w przedsiębiorstwie. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Psychologia zarządzania - referat 24
- Konflikt w organizacji - referat 9
- Kierowanie konfliktem w organizacji - referat 8
- Etyka w biznesie - opracowanie 10
- Negocjacje - praca 16
- Kompetencje menedżerskie 3
- Rodzaje konfliktów w organizacji 3
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie » Konflikt w przedsiębiorstwie


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
10. Podstawy zarządzania strategicznego

Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Konflikt w przedsiębiorstwie
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 116

Zaloguj się, aby zagłosować