Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Konta zarządzane i programy inwestycyjne

Konta zarządzane (managed accounts) stanowią specyficzny rodzaj inwestycji na rynkach terminowych (futures) oraz walutowych (forex). Różnorodność rynków, na których działają zarządzający kontami jest tak wielka, że obejmuje strefę od rynków walutowych, poprzez rynki surowców i indeksów akcji, aż do rynków produktów rolnych. Dzięki temu możliwe jest osiąganie ponadprzeciętnych wyników.

Zarządzający stanowią wyspecjalizowaną grupę licencjonowanych doradców - CTA (Commodity Trading Advisors) nadzorowanych przez amerykańską instytucję regulującą rynki terminowe (NFA - National Futures Association).

Specyficznym rodzajem kont zarządzanych, programów inwestycyjnych oraz funduszy są te działające na rynku walutowym - FOREX. Nazwa ta jest skrótem od FOReign EXchange (z ang. wymiana zagraniczna). Terminu tego używa się do określenia największego aktualnie rynku finansowego świata - rynku wymiany walutowej, którego dzienne obroty sięgają 1,5 biliona dolarów. Uczestnikami tego rynku są banki, instytucje finansowe, brokerzy, dealerzy oraz inwestorzy prywatni. Zgodnie z szacunkami, w blisko 90 procentach FOREX jest rynkiem spekulacyjnym. Oznacza to, że nie jest zamiarem inwestora prywatnego lub instytucji, która kupiła lub sprzedała walutę fizyczne jej posiadanie, lecz wyłącznie spekulowanie na wahaniach konkretnej waluty.

W ostatnim czasie coraz łatwiej przełamywane są bariery szerokiego dostępu do rynku wymiany walutowej. Rosnąca konkurencja i dynamiczny postęp technologiczny, a zwłaszcza rozwój internetu spowodowały, że rynek ten stał się łatwo osiągalny dla szerokiego grona inwestorów.

To co wyróżnia Forex na rynku inwestycyjnym, to także silne trendy i brak takich pojęć jak bessa i hossa. Podczas gdy jedna waluta doświadcza bessy, druga znajduje się w trendzie wzrostowym. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla funduszy, które wybierają dowolny trend (spadkowy lub wzrostowy) do gry.
Jeszcze do niedawna międzynarodowy rynek walut był tak zamknięty, że w praktyce nawet bardzo zasobny inwestor indywidualny nie mógł obracać na nim swoimi środkami. Głównymi przeszkodami były wysokość niezbędnego kapitału, szybki dostęp do kwotowań i informacji oraz możliwość natychmiastowej realizacji zleceń. Dopiero rozwój technologii, sieci internetowej i telekomunikacji spowodowały, że przed szeroką rzeszą inwestorów indywidualnych i przedsiębiorstw otwarte zostały nowe możliwości. Nowoczesne narzędzia dają równe szanse bankom, rekinom finansowym i mądrym inwestorom, którzy dokonują zyskownych transakcji na własną rękę.

Forex, jak każdy właściwie, produkt inwestycyjny, wymaga odpowiedniego zasobu wiedzy i umiejętności. Fundusze oraz zarządzający działający na tym rynku w szczególności powinien znać zasady handlu walutami, umieć ocenić ryzyko inwestycyjne i stosować strategie jego ograniczania. Istotne elementy inwestycji na walutach stanowią - znajomość analizy technicznej i wiedza o tym jak rożnego rodzaju informacje wpływają na kształtowanie się kursów wymiany.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Prywatyzacja - referat 11
- Wykonywanie budżetu państwa 26
- Prywatyzacja - referat 11
- Podsumowanie prywatyzacji w Polsce do roku 1998 14
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 22
- Analiza marketingowa producenta kostki brukowej 37
- Istota zarządzania projektami 4

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Inwestycje » Konta zarządzane i programy inwestycyjne

Konta zarządzane i programy inwestycyjne
Ocena: 9.2 / 10
Liczba głosów: 5 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły o biznesie: Artykuł 16 ekonomiczne | Artykuł 36 Biznes