MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Koszty bezpośrednie i pośrednie

Według sposobu odnoszenia kosztów na wytworzone produkty możemy podzielić je na:

- Koszty bezpośrednie – są to koszty, które za pomocą pomiaru bądź tez materiałów źródłowych można rozliczyć dokładnie na jednostkę wytwarzanego produktu (np. materiały bezpośrednie, płace bezpośrednie)

- Koszty pośrednie – dotyczą one kilku bądź też wszystkich wytwarzanych produktów i na jednostkę wywarzanego produktu rozliczane są za pomocą tzw. kluczy podziałowych (np. koszty wydziałowe).


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Koszty bezpośrednie i pośrednie. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Nowoczesne metody rachunku kosztów 14
- Zagadnienia na egzamin z marketingu 24
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Rachunkowość zarządcza » Koszty bezpośrednie i pośrednie


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.8/10
Liczba głosów: 55

Zaloguj się, aby zagłosować