| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Koszty bezpośrednie
- Koszty bezpośrednie i pośrednie
- Koszty zmienne degresywne
- Koszty zmienne progresywne
- Koszty zmienne proporcjonalne
- Budżet sprzedaży


Zagadnienie należy do kategorii:


Koszty działalności pomocniczej i socjalnej
Koszty działalności pomocniczej i socjalnej - Obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem komórek uzupełniających i socjalnych. Komórki uzupełniające to takie, które pośrednio są związane z działalnością gospodarczą danej firmy. Komórki te wspomagają główną działalność, ale mogą być zastąpione przez firmy spoza jednostki gospodarczej.

Do kosztów działalności pomocniczej i socjalnej można zaliczyć:
a) koszty wydziału remontowego świadczącego swoje usługi dla innych komórek firmy,
b) funkcjonowania własnej kotłowni,
c) funkcjonowania własnego, wewnętrznego działu transportu,
d) funkcjonowania własnego ujęcia wody,
e) funkcjonowania własnej oczyszczalni ścieków,
f) funkcjonowania własnego laboratorium,
g) funkcjonowania hotelu pracowniczego,
h) prowadzenia stołówki dla pracowników,
i) utrzymania zakładowych ośrodków wypoczynkowych,
j) prowadzenia zakładowej służby zdrowia.

Działalność pomocnicza skierowania jest na wewnętrzne potrzeby firmy. Możliwe jest jednak, aby z działalności komórek pomocniczych i socjalnych korzystały inne jednostki gospodarcze oraz ludność.

Koszty działalności pomocniczej i socjalnej - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa 15
- Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat 26
- Analiza strategii firmy 51
- Wynik finansowy - tworzenie i podział 10
- Efekty zarządzania logistycznego 13
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Transport i spedycja międzynarodowa 12


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
6. Podstawy zarządzania strategicznego
7. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
8. Finansowanie przedsiębiorstw
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Koszty działalności pomocniczej i socjalnej
Ocena: 9.32/10
Liczba głosów: 8

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa