MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Koszty działalności pomocniczej i socjalnej

Obejmują koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem komórek uzupełniających i socjalnych. Komórki uzupełniające to takie, które pośrednio są związane z działalnością gospodarczą danej firmy. Komórki te wspomagają główną działalność, ale mogą być zastąpione przez firmy spoza jednostki gospodarczej.

Do kosztów działalności pomocniczej i socjalnej można zaliczyć:
a) koszty wydziału remontowego świadczącego swoje usługi dla innych komórek firmy,
b) funkcjonowania własnej kotłowni,
c) funkcjonowania własnego, wewnętrznego działu transportu,
d) funkcjonowania własnego ujęcia wody,
e) funkcjonowania własnej oczyszczalni ścieków,
f) funkcjonowania własnego laboratorium,
g) funkcjonowania hotelu pracowniczego,
h) prowadzenia stołówki dla pracowników,
i) utrzymania zakładowych ośrodków wypoczynkowych,
j) prowadzenia zakładowej służby zdrowia.

Działalność pomocnicza skierowania jest na wewnętrzne potrzeby firmy. Możliwe jest jednak, aby z działalności komórek pomocniczych i socjalnych korzystały inne jednostki gospodarcze oraz ludność.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Koszty działalności pomocniczej i socjalnej. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa 15
- Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat 26
- Analiza strategii firmy 51
- Wynik finansowy - tworzenie i podział 10
- Efekty zarządzania logistycznego 13
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Transport i spedycja międzynarodowa 12

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Rachunkowość zarządcza » Koszty działalności pomocniczej i socjalnej


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.7/10
Liczba głosów: 58

Zaloguj się, aby zagłosować