Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt inwestycyjny

To Kredyt krótko, średnio lub długoterminowy nieodnawialny, udzielany na przedsięwzięcia zmierzające do odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego.

Kredyt wykorzystywany jest w transzach, a wykorzystanie kolejnej transzy uzależnione jest od pozytywnej oceny przez bank wykorzystania poprzedniej transzy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się jednorazowe wykorzystanie kredytu.

Odsetki naliczane są wg zmiennej stopy, płatne miesięcznie.

Kredyt inwestycyjny może być udzielany w następujących formach:
• w postaci rzeczowej, np.: budowa, rozbudowa, modernizacja lub zakup sprzętu, maszyn i urządzeń, środków transportu, nieruchomości
• w postaci kapitałowej, np.: zakup udziałów lub akcji w spółce

Długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie zadań gospodarczych o charakterze rozwojowo – inwestycyjnym

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Rachunek inwestycyjny 9
- Projekt inwestycyjny 8
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 20
- Kredyt hipoteczny - referat 21

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 155 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 31 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 45 dla studentów