Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt kasowy (płatniczy)

Kredyt ten umożliwia kredytobiorcy pobranie z rachunku bieżącego kwoty przekraczającej pokrycie na tym rachunku.

Kredyty płatnicze mają wyrównywać naturalne w procesach gospodarczych wahania zapotrzebowania na środki pieniężne, wynikające z nierównomiernego przebiegu procesów gospodarczych i finansowych.14 Bezpośrednią przyczyną może być przejściowe zahamowanie wpływów dłużników, albo spiętrzenie terminów płatności własnych zobowiązań firmy.

W powyższej sytuacji firma chcąc zachować płynność jest zobligowana do wykorzystania kredytu. Dogodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa może być kilkudniowy kredyt na wyrównanie powstałych wahań.

Kredyt kasowy łagodzi skutki nierównomiernego wpływu należności bez potrzeby ubiegania się każdorazowo o przyznanie kredytu do uregulowania bieżących płatności.

Klient przeprowadza rozliczenia ze swoimi kontrahentami przez rachunek bankowy i jeśli w pewnym dniu płatności przewyższą saldo dyspozycyjne powiększone o wpływy bieżące, to powstaje zadłużenie wobec banku. Zadłużenie może utrzymywać się w kolejnych dniach, aż do czasu kiedy wpływy przewyższą płatności. W umowie kredytowej bank ustala górny pułap zadłużenia, a także często maksymalny okres ciągłego występowania zadłużenia powstałego w tej formie.

Kredyt kasowy jest kredytem krótkoterminowym, udzielany zazwyczaj na okres do jednego miesiąca. Reasumując, prawo do korzystania z tego kredytu przyznawane jest w ograniczonej ilości przypadków, stałym klientom, o znanym bankowi standingu finansowym.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Bilans płatniczy - referat 27
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Eurosystem logistyczny 31
- Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu 1
- Budżet jako podstawa zarządzania jednostki samorządu terytorialnego 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Kredyt kasowy (płatniczy)

Kredyt kasowy (płatniczy)
Ocena: 9.4 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 39 nagrodzony | Artykuł 56 na studia