Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt lombardowy

To kredyt udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym na bardzo krótkie terminy (kilkudniowe) pod zastaw papierów wartościowych (bony skarbowe, obligacje rządowe, weksle), przedmiotów wartościowych.

Kredyt lombardowy jest narzędziem wspierania i regulowania bieżącej płynności płatniczej banków komercyjnych, w formie przejściowej pomocy. Obecnie banki mogą zaciągać w NBP kredyt lombardowy na każdy dzień w dowolnej wysokości. Kwota kredytu jest ograniczona jedynie portfelem wolnych papierów wartościowych banku, skorygowanym odpowiednim współczynnikiem.

Na czas trwania umowy kredytowej bank przejmuje zastawioną ruchomość, a w przypadku niewywiązania się klienta ze spłaty nabywa możliwość sprzedaży zastawu.

Lub inaczej:

Kredyt lombardowy to kredyt na bieżące potrzeby, inwestycyjny, rewolwingowy mogą być udzielone w formie kredytu lombardowego, charakteryzującego się tym, że jego zabezpieczenie prawne stanowi zastaw na przedmiotach lub papierach wartościowych, które zostają zdeponowane przez Bank przed udzieleniem kredytu.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Eurosystem logistyczny 31
- Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu 1
- Metody określania zdolności kredytowej 32

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy
Ocena: 8.9 / 10
Liczba głosów: 153 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 53 Nowy | Artykuł 81 na studia