Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt obrotowy

Jest to kredyt przeznaczony na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą np. na zakup towarów, surowców, materiałów, zapłacenie bieżących płatności. Kredyt obrotowy jest zwykle krótkoterminowy, rzadko występuje jako średnioterminowy.

W zależności od sposobu uruchomienia występuje jako kredyt na rachunku bieżącym albo na rachunku kredytowym.

Na rachunku bieżącym - łączy się z powstaniem debetu na rachunku bieżącym kredytobiorcy. Może występować w formie kredytu obrotowego, który jest kredytem krótkoterminowym albo w postaci kredytu kasowego, który jest na kilka dni. Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są, kiedy tym, którzy w danym banku mają rachunek bieżący i ten rachunek przez ściśle określony czas nie jest rachunkiem suchym.

Na rachunku kredytowym – udziela się poprzez otwarcie dla kredytobiorcy rachunku kredytowego. Może zostać on nadany jako:
- kredyt docelowy przeznaczony na finansowanie określonej transakcji i jest to kredyt nieodmienialny
- kredyt przeznaczony na pokrycie wymagalnych zobowiązań i występuje, gdy występują krótkoterminowe trudności płatnicze
- linia kredytowa – jest to limit, który w ramach określonego w umowie limitu można sfinansować wiele transakcji. Limit kredytowy może mieć charakter odnawialny albo nieodnawialny

Inaczej:

Kredyt otwarty (in blanco) – udzielany jest na podstawie oddzielnej umowy, zawierany na okres od kilku miesięcy do roku. Upoważnia on klienta do spowodowania salda debetowego na jego rachunku bankowym, przyjmując jednocześnie na siebie zobowiązanie do zapłaty dokumentów płatniczych, na których bank jest wskazany jako domicyliant (czyli osoba u której dokument ma być płatny), choćby na koncie kredytobiorcy nie było żadnego pokrycia.

Jest to kredyt krótkoterminowy, odnawialny. Spłata kredytu następuje automatycznie z wpływów na rachunek bieżący. Zgodnie z ogólnymi warunkami kredytowania, kredyt nie spłacony w umownym terminie jest wyżej oprocentowany, a bank ewidencjonuje go na oddzielnym rachunku kredytu przeterminowanego.13 Wysokość kredytu uzależniona jest od określonego limitu.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Strategie zarządzania kapitałem obrotowym - praca 6
- Majątek obrotowy w przedsiębiorstwie 12
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Strategia zarządzania kapitałem obrotowym 16
- Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 20

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy
Ocena: 9.2 / 10
Liczba głosów: 38 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 40 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 52 na studia