Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt roll-over

Krótko lub średnioterminowy, z możliwością przedłużenia lub odnowienia umowy na kolejny okresy, udzielany na 3, 6 lub 9 miesięcy. Kredyt udzielany jest (wznawiany) na wniosek kredytobiorcy, złożony nie później niż na 14 dni przed datą spłaty kredytu.

Jego podstawową zaletą jest możliwość wznowienia, bez konieczności powtarzania procedury związanej z udzieleniem kredytu. Odnowienie kredytu na kolejne okresy następuje poprzez podpisanie aneksu do umowy kredytowej i jest możliwe w czasie nie dłuższym niż 3 lata, przy spełnieniu warunku utrzymania zdolności kredytowej.

Oprocentowanie jest przedmiotem negocjacji przy wznawianiu umowy kredytowej. Bank może odmówić udzielenia kolejnego odnowienia kredytu w ramach umowy 'roll–over' w przypadku utraty zdolności kredytowej przez klienta. Odsetki naliczane są wg zmiennej stopy, płatne miesięcznie.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Eurosystem logistyczny 31
- Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu 1
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Metody określania zdolności kredytowej 32
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Kredyt roll-over

Kredyt roll-over
Ocena: 8.4 / 10
Liczba głosów: 4 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 3 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 37 nagrodzony