Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest przyznawany firmie, która w danym banku kredytującym posiada taki rachunek. Kredyt w rachunku bieżącym występuje wtedy, kiedy firma liczy się z możliwością przejściowego braku środku na rachunku, wynikającego z braku synchronizacji między wpłatami i wypłatami.

Jego istota polega na tym, iż bank określa dla każdego przedsiębiorstwa pewien limit zadłużenia, poniżej którego nie może ono zejść regulując swoje płatności z tego rachunku. Kwota limitu oznacza maksymalne saldo debetowe, jakie może wystąpić na rachunku podmiotu gospodarczego. Jest to bardzo korzystne dla firmy, ponieważ niedobór własnych środków pieniężnych może ona pokrywać kredytem bez konieczności  utrzymywania na ten cel stałej rezerwy tych środków. Z drugiej strony każdy wpływ zmniejsza saldo debetowe na rachunku bieżącym, a więc w efekcie obniża odsetki płacone bankowi.

Kredytu w rachunku bieżącym są udzielane grupie podmiotów gospodarczych, które spełniają następujące warunki: obok podstawowego, wspomnianego na początku tj. obowiązku posiadania rachunku bieżącego w banku kredytodawcy, firma powinna współpracować z bankiem przez dłuższy okres czasu, wywiązywać się ze wszystkich dotychczasowych zobowiązań wobec banku w ustalonych terminach, mieć odpowiednio duże obroty na rachunku, ponieważ spłata kredytu następuje z wpływów bieżących na ten rachunek.

W grupie kredytów wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje: kredyt otwarty oraz kredyt kasowy inaczej zwany płatniczym.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat 26
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Eurosystem logistyczny 31
- Analiza ekonomiczna firmy 38
- Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu 1

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym
Ocena: 9 / 10
Liczba głosów: 31 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 12 dla studentów | Artykuł 50 nagrodzony