Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym to kredyt, którego uruchomienie następuje poprzez otwarcie dla kredytobiorcy wydzielonego rachunku kredytowego otwartego specjalnie w celu ewidencjonowania, wykorzystania i spłat kredytu. Mają one przeważnie charakter średnio i krótkoterminowych.

Może on zostać udzielony jako kredyt docelowy, kredyt kasowy, kredyt na pokrycie wymagalnych zobowiązań bądź w formie krótkiej linii kredytowej.

Kredyt docelowy jest przyznawany na sfinansowanie określonego z góry
przez przedsiębiorstwo przedsięwzięcia. Kredytobiorca musi wziąć pod uwagę również to, iż przyszłe wpływy z realizacji kredytowego przedsięwzięcia (np. wpływy z zrealizowanych kontraktów sprzedaży) będą wpływać bezpośrednio do banku i będą przeznaczone na spłatę kredytu.

Kredyt na pokrycie wymaganych zobowiązań – udzielany w przypadku wystąpienia krótkotrwałych trudności płatniczych spowodowanych zakłóceniami w sprzedaży. Kredyt krótkoterminowy nie powinien być odnawialny.

Kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie. Od kredytu kasowego w rachunku bieżącym różni się tylko tym, że jego uruchomienie następuje poprzez otwarcie rachunku kredytowego, w ciężar którego następuje wykorzystanie kredytu.

Kredyt sezonowy – przeznaczony na finansowanie potrzeb powstałych w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych specyfiką produkcji lub usług. Typowy kredyt sezonowy na skup płodów rolnych. Kredyty tego typu nie są odnawialne.

Linia kredytowa – jest kredytem, którym w ramach określonego w umowie limitu kredytowego można sfinalizować w okresie obowiązywania umowy wiele transakcji, sukcesywnych i powtarzalnych np. dostawy określonego typu towarów, materiałów, surowców. W operacjach tych realizacja danej transakcji powoduje spłatę kredytu i możliwość jego ponownego uruchomienia do wysokości przyznanego pułapu czy kolejnej transakcji.

Linia kredytowa udzielana jest w przypadku uzasadnionych charakterem i częstotliwością transakcji bez określenia w umowie obowiązujących terminów i kwot wykorzystania kredytu w postaci transz, natomiast ustanawia termin jego trwania.

Kredyt w postaci linii kredytowej może być udzielony jako:
- kredyt nieodnawialny
- kredyt odnawialny

Otwarcie linii kredytowej stanowi dla klienta zapewnienie możliwości skorzystania z kredytu, natomiast nie przesądza o jego wykorzystaniu. Bank musi jednak utrzymywać w pogotowiu środki płatnicze w odpowiedniej wysokości, co uniemożliwia inne ich przeznaczenie, pobiera wiec prowizję 'za gotowość' do uruchomienia środków w każdym dniu.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Rachunek kosztów zmiennych i pełnych - referat 26
- Ryzyko kredytowe - zarządzanie ryzykiem kredytowym 14
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Eurosystem logistyczny 31
- Analiza ekonomiczna firmy 38

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Kredyty » Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 8 Nowy | Artykuł 43 na topie