Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyt zdyskontowany na bieżące potrzeby

Kredyt zdyskontowany na bieżące potrzeby to kredyt krótkoterminowy, w rachunku kredytowym, udzielany na okres do 6 miesięcy (lub krócej lub dłużej, zależnie od oferty konkretnego banku), przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności. Bank może stosować oprocentowanie kredytu w formie dyskonta.

Dla kredytów takich przyjmuje się stałą stopę procentową przyjętą w oparciu o obowiązujące aktualnie w Banku oprocentowanie dla kredytu dyskontowego.

Ustalanie stopy procentowej jest dokonywane w sposób następujący:
- raty kapitałowe są rozpisywane w ustalonych w umowie terminach płatności
- dla każdego kolejnego miesiąca obliczane są odsetki od zmniejszającego się salda zadłużenia
- odsetki są dyskontowane na dzień uruchomienia kredytu przy użyciu stopy procentowej jaką Bank zastosowałby w przypadku miesięcznego naliczania i spłaty odsetek
- suma zdyskontowanych odsetek dzielona przez kwotę kredytu daję stopę oprocentowania kredytu zdyskontowanego w danym okresie
- odsetki są uruchamiane w dniu kredytu

Nie spłacenie kredytu w terminie powoduje naliczenie oprocentowania w wysokości 100% wyższej od stawki obowiązującej dla kredytu w terminie płatności. W przypadku konieczności aneksowania okresu kredytowania odsetki od prolongowanej kwoty płatne są w dniu zawarcia umowy kredytowej.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Produkt - praca teoretyczna (referat) 8
- Hierarchia potrzeb według Maslowa - referat 10
- Człowiek przedsiębiorczy 11
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Eurosystem logistyczny 31
- Kalkulator kredytowy (rat kredytu) w Excelu 1

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Kredyt zdyskontowany na bieżące potrzeby

Kredyt zdyskontowany na bieżące potrzeby
Ocena: 8.7 / 10
Liczba głosów: 3 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 2 dla studentów | Artykuł 52 na studia