Wyszukiwarka serwisu

Kredyty dewizowe

Są to kredyty udzielane w walutach obcych. Kredyty te mogą być udzielane przez polskie banki, które mają zezwolenia dewizowe oraz przez banki zagraniczne i inne zagraniczne instytucje finansowe.

Atrakcyjność kredytów dewizowych polega na relatywnie niższej stopie oprocentowania. Spłata kredytu i odsetek następuje w złotych lub dewizach, według kursu obowiązującego w dniu spłaty rat i odsetek, co oznacza, że kredytobiorca ponosi ryzyko różnic kursowych.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Kredyty dewizowe. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 20
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Bankowość » Kredyty dewizoweDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.2/10
Liczba głosów: 26

Zaloguj się, aby zagłosować