Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Kredyty inwestycyjne w ofercie banków

Dzięki udzielaniu kredytów inwestycyjnych bank ma zapewnione wpływy z długiego okresu kredytowania (korzystniej jest pobierać odsetki przez kilka lat niż przez kilka miesięcy). Jednocześnie trzeba tu zdawać sobie sprawę z faktu, że ocena zyskowności wieloletnich projektów inwestycyjnych jest bardzo trudna, w niektórych przypadkach niemożliwa, co zwiększa ryzyko banku.

Kredyt inwestycyjny musi być nierozerwalnie związany z prowadzoną przez kredytobiorcę działalnością gospodarczą, tzn. musi być przeznaczony na rozwój tej działalności, która spowoduje wzrost przychodów, zwiększy zysk, itp.

Ubiegać się o niego mogą zazwyczaj te firmy, które mają rachunek bieżący w danym banku. Warunek posiadania rachunku bieżącego nie jest jednak warunkiem niezbędnym do otrzymania kredytu inwestycyjnego. Banki często przed udzieleniem kredytu sugerują jednak otwarcie takiego rachunku, aby przeprowadzić przez niego chociaż minimalne obroty niezbędne bo obsługi takiego kredytu.

Udzielenie kredytu inwestycyjnego wymaga wyjątkowo solidnej oceny ze strony banku, jak i starannego przygotowania pod względem formalnym dokumentacji kredytowej przez kredytobiorcę. Banki zazwyczaj finansują 80% wartości inwestycji. Oznacza to, że pozostałe 20% musi pochodzić ze środków własnych kredytobiorcy. Ta proporcja oczywiście nie jest standardem.

W praktyce istnieją banki, które gotowe są sfinansować 100% wartości inwestycji. Taka decyzja zapada po długich i dogłębnych analizach, w wyniku których podejmowane są działania.
Forma i sposób uruchomienia kredytu inwestycyjnego zależy od rodzaju inwestycji. W przypadku np. zakupu maszyn, kredyt z reguły uruchamiany jest jednorazowo, natomiast gdy przeznaczony jest na sfinansowanie budowy, np. hali produkcyjnej może być uruchomiony w transzach, zgodnie z postępem prac budowy.

Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest najczęściej sam przedmiot  inwestycji. Na przykład w przypadku zakupu samochodu dostawczego będzie to zastaw rejestrowy na tym samochodzie lub jego przewłaszczenie wraz z cesją polisy autucasco.

Jeśli przedmiotem inwestycji będzie budowa nowej hali magazynowej, bank zapewne zażąda ustanowienia hipoteki na tej nieruchomości. Spłata kredytu inwestycyjnego odbywa się na podstawie harmonogramu spłat, określającego daty spłaty i wysokość rat. Warunki spłaty są określane indywidualnie dla każdego kredytu, ze względu na jego specyfikę. Często bowiem jest tak, że w pewnych miesiącach (ze względu na zwiększone przychody, tzn. sezonowość handlu, produkcji) kredytobiorca może spłacać wyższe raty a w innych mniejsze.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Podstawy bankowości - wykłady 33
- Prywatyzacja - referat 11
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Bierne operacje bankowe 17
- Czynne operacje banku komercyjnego 17

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Kredyty » Kredyty inwestycyjne w ofercie banków

Definicja: Kredyty inwestycyjne w ofercie banków
Ocena: 9.9/10
Liczba głosów: 3

Zaloguj się, aby zagłosować