Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Limit debetowy

To kredyt kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym, odnawialna górna granica dopuszczalnego zadłużenia w rachunku bieżącym (ROR) - maksymalny poziom limitu debetowego nie może przekroczyć 120% średniego miesięcznego wpływu na rachunek z ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie limitu.

Limit przyznawany jest na okres maksymalnie do 6 miesięcy z możliwością odnowienia (aneksem do umowy) na następne 6 miesięcy, pod warunkiem nie zmienionej sytuacji ekonomicznej, mającej wpływ na zdolność kredytową. Każda spłata umożliwia ponowne wykorzystanie kwoty kredytu do wysokości przyznanego limitu w okresie obowiązywania umowy, bez potrzeby składania odrębnych wniosków kredytowych. Limit może być wielokrotnie wykorzystywany, aż do wygaśnięcia umowy. Odsetki naliczane są wg zmiennej stopy, płatne miesięcznie.

Kredyty w rachunku bieżącym uruchamiane są przez Bank, poprzez realizację dokumentów finansowych, których realizacja nie znajduje pokrycia na rachunku bieżącym Kredytobiorcy. Spłata kredytu następuje z najbliższych wpływów na rachunek bieżący przed innymi płatnościami, z wyjątkiem należnych Bankowi zapadłych rat i/lub odsetek od kredytów oraz tytułów egzekucyjnych.

Kredyty w rachunku kredytowym udzielane są podmiotom, posiadającym w Banku czynny rachunek bieżący. Uruchomienie kredytu następuje poprzez otwarcie wydzielonego rachunku kredytowego.

(Wszelkie podane tutaj termin i wartości procentowe pochodzą z oferty przykładowego banku. W innych banków mogą mieć one inne wartości, zależnie od oferty banku czy bieżących promocji)


Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Bankowość » Limit debetowy

Limit debetowy
Ocena: 10 / 10
Liczba głosów: 2 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 9 Tylko do końca tygodnia | Artykuł 60 nagrodzony