MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Logistyka

Koszty procesów logistycznych - W przedsiębiorstwie produkcyjnym składają się z następujących elementów: - kosztów...)Analiza ABC - czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy ważnym", ale nielicznym, a...)

Analiza ABC - algorytm - Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC: - Obliczyć roczną...)

Analiza towarów ABC oraz XYZ - Analiza ABC – zazwyczaj można wyodrębnić trzy podstawowe grupy asortymentu: Grupę A –...)

Bezpośredni kanał dystrybucyji - Cechy: - Pomiędzy wytwórcą a finalnym klientem nie ma żadnego...)Budowa kodów EAN - Podstawowe elementy kodu to: 1. tło kodu o odpowiedniej barwie...)

Budowle magazynowe - Są to konstrukcje zaprojektowane oraz wykonane w taki sposób, by jak najlepiej zabezpieczały składowane w...)

Całkowite koszty logistyczne - Równoczesne uwzględnienie wszystkich istotnych z pkt. widzenia  procesu decyzyjnego, kosztów logistycznych. Koszty logistyczne w...)

Cele informacyjne promocji - Ich zadaniem jest dążenie do tego, by firma mogła sprzedaż możliwie najwięcej produktów. W dążeniu...)Cele logistyki - To: 1. Osiągnięcie długofalowego zadowolenia klienta 2. Minimalizacja...)

Controlling w logistyce - Controlling najczęściej jest interpretowany jako system wspomagania kadry kierowniczej w procesie zarządzania, ukierunkowujący jej decyzje...)

Czym zajmuje się logistyka - Logistyka zajmuje się procesem: - planowania - realizowania...)

Czynniki decydujące o wyborze kanału dystrybucji - Dystrybucję na rynkach zagranicznych można prowadzić pasywnie lub aktywnie. Pasywna działalność to realizowanie zamówień złożonych...)

Czynniki kształtujące wielkość kosztów logistyki - To: 1. Czynniki wewnętrznie: - rozmiar działalności przedsiębiorstwa...)

Czynności logistyczne - To: - obsługa klienta - prognozowanie popytu - przepływ...)

Definicja logistyki - Logistyka jest procesem planowania, realizowania oraz kontroli sprawnego a zarazem efektywnego w rozumieniu ekonomicznym przepływu...)

Definicja opakowania - Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i...)

Definicja zapasów - Zapasy jest to rzeczowa, niespieniężona  część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o przyszłości....)

Definicje z zakresu zapasów - Średni zapas magazynowy - gromadzenie zapasu dla wyrównania zakupów i zużycia. ...)

Dekonsolidacja - To jedno z zastosowań składu, zestawienie dużych partii towarów i podział na mniejsze partie, które...)

Strona 1 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>