MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Logistyka

Dystrybucja usług agroturystycznych - Gospodarstwa agroturystyczne świadczą usługi bezpośrednio klientom, więc ich kanały marketingowe są proste i bezpośrednie. Wynika...)TQM - Total Quality Management - TQM to skrót od Total Quality Management, w języku polskim tłumaczone jako Zarządzanie przez jakość....)

Istotna cecha TQM - Istotną cechą TQM jest to, że powodzenie jego realizacji bardzo zależy od intelektualnych możliwości pracowników,...)

Korzyści TQM - Wyróżnić możemy korzyści: 1.Dla Przedsiębiorstw, w postaci: -...)

Korzyści z zastosowania Kaizen - Z szeregu korzyści płynących z zastosowania metody wymienić możemy np.: ...)EDI - elektroniczna wymiana danych - (z ang. electronic data interchange) składa się z danych, które przekazywane są drogą elektroniczną między...)

Opakowania zbiorcze - Stanowią opakowania pośrednie między opakowaniami jednostkowymi a transportowymi (np. czekolady opakowane w owinięcia umieszcza się...)

Opakowania transportowe - Zapewniają ochronę zawartości przed narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi w czasie magazynowania i transportu (całkowicie...)

Opakowania jednostkowe - Stanowią bezpośrednie opakowanie wyrobu. Zawierają zazwyczaj taką dozę produktu, jaka jest sprzedawana w handlu detalicznym....)Kryteria podziału opakowań - To m.in.: - zasadnicza funkcja, jaką spełnia opakowanie w stosunku...)

Opakowanie - To gotowy wyrób, zazwyczaj posiadający odpowiednią konstrukcję, mający za zadanie ochronę opakowanego wyrobu przed szkodliwym...)

System składowania - Dotyczy sposobu wykonywania czynności piętrzenia i może być: - ręczny...)

Składowanie - Jest to zespól czynności związanych z umieszczeniem (ułożeniem) zapasów na powierzchni lub w przestrzeni składowej...)

Parametry obsługi klienta - Są one kojarzone ze zróżnicowanymi potrzebami klientów i dlatego ich rodzaje oraz przypisywana im ranga...)

Obsługa klienta w logistyce - Obsługa klienta jest głównym pojęciem nowoczesnej logistyki. Wynika z samego celu i zasad zarządzania logistycznego,...)

Zasada systemu EAN - Polega ona na podwójnym znakowaniu opakowań towarów : oznaczeniem cyfrowym i kodem kreskowym(paskowym) zamieszczonym bezpośrednio...)

Budowa kodów EAN - Podstawowe elementy kodu to: 1. tło kodu o odpowiedniej barwie...)

Symbol kodu kreskowego - Składa się z zestawu elementów, których struktura wynika z danej symboliki oraz ze znaków czytelnych...)

Kod EAN - Jest formą identyfikacji towarów oraz zabezpieczenia ich przed zdublowaniem. ...)

Identyfikacja towarów kodami kreskowymi EAN - Pozszerzanie się rynków zbytu i rosnące wymagania co do nowoczesnego obrotu towarowego zmusiły handlowców do...)

Strona 1 z 12
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>