Wyszukiwarka serwisu

Macierz Profilu Działalności

Jest przykładem spojrzenia na portfel produktów z perspektywy konkurencja/produkt. Macierz ta ujmuje zależności między pozycją konkurencyjną produktu oraz jego fazą w cyklu życia.

W celu konstrukcji Macierzy Profilu Działalności trzeba określić obecną fazę w cyklu życia produktu oraz przewidzieć tempo 'starzenia się' tego produktu. Należy więc odpowiedzieć na pytanie, w przeciągu jakiego czasu produkt przejdzie do następnego etapu w swoim cyklu życia oraz kiedy przypuszczalnie zakończy ten cykl. Jest to równoznaczne z określeniem horyzontu czasowego strategii badanego produktu.

Analiza Macierzy Profilu Działalności służy również odpowiedzi na pytanie, czy dany produkt może być repozycjonowany w przeciągu cyklu życia, aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną w każdej z faz?

Oś pionowa (wymiar konkurencji) - pozycja konkurencyjna, wskazuje na pozycję poszczególnych produktów firmy względem produktów firm konkurencyjnych.
Oś pozioma (wymiar produktu/czasu) - wskazuje na aktualną fazę w cyklu życia produktu.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Macierz Profilu Działalności. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Plan marketingowy spółdzielni handlowej 25
- Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego 28
- Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa 15
- Metody analizy marketingowej 11
- Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 14
- Plan marketingowy firmy produkcyjno-dekoratorskiej 17
- Analiza strategiczna salonu fryzjerskiego 25

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Macierz Profilu DziałalnościDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.5/10
Liczba głosów: 20

Zaloguj się, aby zagłosować