MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Macierz Profilu Działalności

Jest przykładem spojrzenia na portfel produktów z perspektywy konkurencja/produkt. Macierz ta ujmuje zależności między pozycją konkurencyjną produktu oraz jego fazą w cyklu życia.

W celu konstrukcji Macierzy Profilu Działalności trzeba określić obecną fazę w cyklu życia produktu oraz przewidzieć tempo 'starzenia się' tego produktu. Należy więc odpowiedzieć na pytanie, w przeciągu jakiego czasu produkt przejdzie do następnego etapu w swoim cyklu życia oraz kiedy przypuszczalnie zakończy ten cykl. Jest to równoznaczne z określeniem horyzontu czasowego strategii badanego produktu.

Analiza Macierzy Profilu Działalności służy również odpowiedzi na pytanie, czy dany produkt może być repozycjonowany w przeciągu cyklu życia, aby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną w każdej z faz?

Oś pionowa (wymiar konkurencji) - pozycja konkurencyjna, wskazuje na pozycję poszczególnych produktów firmy względem produktów firm konkurencyjnych.
Oś pozioma (wymiar produktu/czasu) - wskazuje na aktualną fazę w cyklu życia produktu.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Macierz Profilu Działalności. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Plan marketingowy spółdzielni handlowej 25
- Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego 28
- Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa 15
- Metody analizy marketingowej 11
- Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 14
- Plan marketingowy firmy produkcyjno-dekoratorskiej 17
- Analiza strategiczna salonu fryzjerskiego 25

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Macierz Profilu Działalności


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.5/10
Liczba głosów: 20

Zaloguj się, aby zagłosować