| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Wydatki gospodarstw domowych
- Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4
- Pieniądz i jego funkcje
- Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera
- Autonomiczne stabilizatory koniunktury
- Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym


Makroekonomia

Agregat pieniężny M0 - Obejmuje: - pieniądz gotówkowy w obiegu - karty bankowe (pieniądz w kasach bankowych) - salda na rachunkach bieżących... (Zobacz pełen opis)


Agregat pieniężny M1 - Obejmuje 3 elementy: 1. gotówkę występującą w gospodarce 2. depozyty na podstawie których można wystawić czeki 3. czeki... (Zobacz pełen opis)

Agregat pieniężny M2 - Obejmuje poza 3 elementami z M1 dodatkowo: - depozyty oszczędnościowe ( ze względu na termin) - małe... (Zobacz pełen opis)

Agregat pieniężny M3 - Obejmuje elementy wchodzące w skład agreagów M1 i M2 oraz: - duże depozyty terminowe - terminowe umowy... (Zobacz pełen opis)

Agregatowa podaż - (lub podaż zagregowana) To łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach... (Zobacz pełen opis)


Agregatowy popyt - (lub popyt zagregowany) To łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach. Agregatowy... (Zobacz pełen opis)

Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4 - Pojęcie pieniądza jest niejednoznaczne i nieostre. Zmienia się w czasie i obejmuje coraz to nowe... (Zobacz pełen opis)

Autonomiczne stabilizatory koniunktury - Jest to narzędzie polityki fiskalnej państwa, działające automatycznie jako czynnik stabilizujący gospodarkę. Zaliczamy do nich... (Zobacz pełen opis)

Baza monetarna - Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość... (Zobacz pełen opis)


Bezrobocie - podstawowe definicje - To: ZASÓB SIŁY ROBOCZEJ – w danym momencie np. tygodniu, miesiącu tworzą osoby aktywne zawodowo, a... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie chroniczne - Obejmuje grupę ludzi nie mających szans na znalezienie pracy np. osoby słabo wykształcone nie posiadające... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie frykcyjne - Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawód, przenoszą się do innej... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie koniunkturalne - (recesyjne) jest to rodzaj bezrobocia, które ma najwięcej nazw (bezrobocie Keynsowskie, bezrobocie cykliczne). Ma to... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie naturalne - Kiedy rynek pracy znajduje się w stanie trwałej równowagi długookresowej to gospodarka znajduje się w... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie sezonowe - Występuje niemal we wszystkich krajach, jest bowiem efektem wahań aktywności gospodarczej w różnych porach roku,... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie strukturalne - Wynika z nieaktywności struktury podaży siły roboczej i popytu na nią na rynku pracy. Może... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie technologiczne - Wynika z postępu technicznego mechanizacji i automatyzacji procesów wytwórczych, które mają charakter praco-oszczędny. Pojawia się... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie utajone - Sytuacja, gdy zbyt duża liczba zatrudnionych w stosunku do potrzeb gospodarki (duże bezrobocie utajone występowało... (Zobacz pełen opis)

Bezrobocie z wyboru - Pojawia się w niektórych krajach, gdzie wysokość zasiłków przyznawanych bezrobotnym jest na tyle wysoka, aby... (Zobacz pełen opis)

Budżet państwa - plan finansowy - To podstawowy plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa w ramach systemów finansowych publicznych. Przyjmuje... (Zobacz pełen opis)

Strona 1 z 7
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa