Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Marketing wewnętrzny i jego założenia

Główne założenia marketingu wewnętrznego:

1. Każda firma (instytucja, organizacja) ma swój rynek wewnętrzny. Na nim funkcjonują pracownicy firmy wraz ze swoimi potrzebami, ambicjami, oczekiwaniami czy interesami
2. Każdy pracownik jest klientem wewnętrznym firmy
3. Na rynku wewnętrznym istnieje co najmniej dwóch oferentów. Z jednej strony występuje pracodawca, za którym stoją: sformalizowana struktura, zadania, warunki, z drugiej zaś ludzie realizujący cele firmy, oferujący swoje usługi według posiadanych kwalifikacji, umiejętności, zdolności, wykształcenia itp.
4. Rynek wewnętrzny żyje własnym życiem przemieszcza role, zadania, funkcje klientów. Tylko pracodawca wydaje się być swoim własnym klientem. Są pracownicy, którzy są przedstawicielami pracodawcy, czyli mają swoich klientów, a jednocześnie sami są klientami. Przykładowo, jako pracownik działu personalnego raz jestem wyrazicielem oferty usług dla pracowników firmy, stale zaś jestem klientem swoich przełożonych, pracodawcy
5. Pomiędzy oferentami usług istnieje stała wymian transakcyjna ('coś za coś') 'Co otrzymam za moją dobrą pracę, zaangażowanie, lojalność, kwalifikacje'? – to punkt widzenia pracownika. 'Co otrzymam w rezultacie zakupu superspecjalisty, któremu miesięcznie oferuję taką a taką sumę wynagrodzenia? – to punkt widzenia pracodawcy: 'Czy wymiana będzie adekwatna?'
6. Istnieją wewnętrzne warunki pozwalające realizować wymianę usług (produktów), takie jak: warunki płacy, pracy, zasoby finansowe, kultura organizacji firmy, struktura organizacyjna i wiele innych
7. Istnieje oddziaływanie otoczenia społecznego, warunków zewnętrznych (sytuacyjnych) na wewnętrzny rynek pracy. Przykładem może być oddziaływanie tzw. stakeholders – ruchy ekologiczne, konsumenckie, grupy nacisku, konsumenci rynkowi itp., a także wpływ sytuacji ekologicznej, politycznej
8. Rynek wewnętrzny ustala swoje prawa i zasady funkcjonowania. Musi brać pod uwagę nie tylko wpływ otoczenia zewnętrznego, ale normy, wartości kształtujące się wewnątrz firmy, tworzące się mechanizmy kontrolne. W ten sposób rynek wewnętrzny nakłada na siebie – używając słów P. Drucknera – pancerz etyki

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Marketing globalny - referat 11
- Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach 19
- Marketing i jego elementy 14
- Dystrybucja towarów w przykładowym przedsiębiorstwie 20
- Plan marketingowy biura podróży 14
- Sponsoring sportowy 20
- Wykłady z makroekonomii 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Marketing wewnętrzny i jego założenia

Definicja: Marketing wewnętrzny i jego założenia
Ocena: 8.3/10
Liczba głosów: 3

Zaloguj się, aby zagłosować