| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
- Reklama usług agroturystycznych
- Produktu agrturystycznego
- Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota
- System gromadzenia informacji o rynku
- Istota i znaczenie marketingu usług


Zagadnienie należy do kategorii:


Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
Marketingowa strategia ceny w agroturystyce - Mając już określoną usługę, należy ustalić jej cenę. Sposób ustalenia ceny zależy od przyjętej strategii oraz od otoczenia rynkowego.
Z ekonomicznego punktu widzenia o cenie produktu decydują dwa podstawowe parametry: koszty i popyt.

Warto jednak pamiętać, iż ustalając cenę musi się brać pod uwagę wrażliwość cenową nabywcy. Nabywca jest mniej wrażliwy na cenę, gdy:
- kupowany produkt jest unikatowy,
- trudne jest porównanie jakości i parametrów produktu z produktami konkurencyjnymi,
- nabywca nie wie o istnieniu substytutów,
- wydatek na zakup stanowi niewielką część jego dochodów.

W agroturystyce głównymi czynnikami wpływającymi na cenę produktu turystycznego są: czas konsumpcji, grupa odbiorców, wielkość transakcji oraz kanał dystrybucji.

Cena produktu turystycznego (świadczonych usług w gospodarstwie) powinna uwzględniać koszty bieżące pobytu klientów oraz wszelkie inne koszty poniesione zarówno wcześniej jak i po sezonie, a także zysk. Na wzrost ceny może mieć wpływ brak konkurencji, wyjątkowo atrakcyjne walory turystyczne lub wysoki standard świadczonych usług.

Cena produktu agroturystycznego powinna być również porównywalna do cen usług innych okolicznych gospodarstw agroturystycznych o podobnym standardzie. Zbyt wysoka cena może spowodować, że turysta znajdzie sobie inną kwaterę, zbyt niska natomiast może wzbudzić podejrzenia lub doprowadzić do wrogości ze strony innych gospodarzy i niechęci do współpracy.

Ponieważ cena jest jednym z elementów przyciągania klienta, warto pomyśleć o stosowaniu upustów, np.:
- dla gości przyjeżdżających po sezonie (obniżka cen dotyczy tylko noclegów, w związku z czym główny dochód przynoszą usługi towarzyszące),
- dla dzieci (z reguły opłata za nocleg dziecka wynosi 50% ceny osoby dorosłej, a małe dzieci często przyjmowane są bezpłatnie; stosowane są też niższe ceny posiłków dla dzieci),
- dla gości przebywających dłużej,
- dla stałych klientów,
- dla klientów polecających gospodarstwo swoim znajomym, itp.

Polityka cenowa w gospodarstwie agroturystycznym powinna być instrumentem, dzięki któremu nie tylko osiąga się doraźne korzyści, ale także pomaga uzyskiwać je w przyszłości.

Marketingowa strategia ceny w agroturystyce - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Polityka ceny w strategii marketingowej firmy 10
- Plan marketingowy dystrybutora osprzętu elektrycznego 9
- Strategia i polityka marketingowa firmy 14
- Projekt strategii marketingowej firmy 13
- Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU 10
- Studium przypadku IBM 5
- Budowa strategii marketingowej 8


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa