Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Marketingowa strategia ceny w agroturystyce

Mając już określoną usługę, należy ustalić jej cenę. Sposób ustalenia ceny zależy od przyjętej strategii oraz od otoczenia rynkowego.
Z ekonomicznego punktu widzenia o cenie produktu decydują dwa podstawowe parametry: koszty i popyt.

Warto jednak pamiętać, iż ustalając cenę musi się brać pod uwagę wrażliwość cenową nabywcy. Nabywca jest mniej wrażliwy na cenę, gdy:
- kupowany produkt jest unikatowy,
- trudne jest porównanie jakości i parametrów produktu z produktami konkurencyjnymi,
- nabywca nie wie o istnieniu substytutów,
- wydatek na zakup stanowi niewielką część jego dochodów.

W agroturystyce głównymi czynnikami wpływającymi na cenę produktu turystycznego są: czas konsumpcji, grupa odbiorców, wielkość transakcji oraz kanał dystrybucji.

Cena produktu turystycznego (świadczonych usług w gospodarstwie) powinna uwzględniać koszty bieżące pobytu klientów oraz wszelkie inne koszty poniesione zarówno wcześniej jak i po sezonie, a także zysk. Na wzrost ceny może mieć wpływ brak konkurencji, wyjątkowo atrakcyjne walory turystyczne lub wysoki standard świadczonych usług.

Cena produktu agroturystycznego powinna być również porównywalna do cen usług innych okolicznych gospodarstw agroturystycznych o podobnym standardzie. Zbyt wysoka cena może spowodować, że turysta znajdzie sobie inną kwaterę, zbyt niska natomiast może wzbudzić podejrzenia lub doprowadzić do wrogości ze strony innych gospodarzy i niechęci do współpracy.

Ponieważ cena jest jednym z elementów przyciągania klienta, warto pomyśleć o stosowaniu upustów, np.:
- dla gości przyjeżdżających po sezonie (obniżka cen dotyczy tylko noclegów, w związku z czym główny dochód przynoszą usługi towarzyszące),
- dla dzieci (z reguły opłata za nocleg dziecka wynosi 50% ceny osoby dorosłej, a małe dzieci często przyjmowane są bezpłatnie; stosowane są też niższe ceny posiłków dla dzieci),
- dla gości przebywających dłużej,
- dla stałych klientów,
- dla klientów polecających gospodarstwo swoim znajomym, itp.

Polityka cenowa w gospodarstwie agroturystycznym powinna być instrumentem, dzięki któremu nie tylko osiąga się doraźne korzyści, ale także pomaga uzyskiwać je w przyszłości.

Zobacz też gotowe opracowania, obszerne referaty z bibliografią i wykłady. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Polityka ceny w strategii marketingowej firmy 10
- Plan marketingowy dystrybutora osprzętu elektrycznego 9
- Strategia i polityka marketingowa firmy 14
- Projekt strategii marketingowej firmy 13
- Strategia marketingowa firmy ubezpieczeniowej PZU 10
- Studium przypadku IBM 5
- Budowa strategii marketingowej 8

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Marketingowa strategia ceny w agroturystyceDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.8/10
Liczba głosów: 136

Zaloguj się, aby zagłosować