MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Model H. Leavitta - organizacja jako system

H. Leavitt uważał, że organizacja składa się z 5 podsystemów, które dostosowują się do siebie nawzajem, co oznacza, że zmiana w jednym podsystemie powinna wywołać zmiany dostosowawcze w pozostałych posystemach.

Organizacja jest ustrukturowanym czyli uporządkowanym w pewien sposób systemem społeczno-technicznym. Oznacza to, że składa się z powiązanych ze soba elementów technicznych i społecznych.

Podsystemy organizacji:

- Podsystem celów i wartości – określa misję, jaką organizacja spełnia w otoczeniu, w którym działa, oraz wobec swych uczestników, a także cele i zdania, które firma faktycznie realizuje (cele i zdania są zapisane w dokumentach i są elementem podpodsystemu struktura formalna) . Uzasadnia tę misję i strategię.
- Posystem psychospołeczny – zawiera uczestników  organizacji, ich motywacje, postawy, wartości, kulturę i więzi występujące między nimi.
- Podsystem struktury – obejmuje formalne zasady podziału zadań, uprawnień, informacji oraz władzy i odpowiedzialności w organizacji.
- Podsystem techniczny – w jego skład wchodzą  stosowane w organizacji technologie, umiejętności techniczne, maszyny, urządzenia, budynki i ich wyposażenie.

Podsystem zarządzania – to system koordynacji i uzgodnienia pozostałych podsystemów w procesach podejmowania decyzji.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Model H. Leavitta. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Zagadnienia dziedziny zarządzania i organizacji 31
- Organizacja wirtualna 12
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie » Model H. Leavitta - organizacja jako system


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Model H. Leavitta - organizacja jako system
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 92

Zaloguj się, aby zagłosować