Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Model teorii motywacji wg V. H. Vrooma

Według tej teorii trzy czynniki determinują postawy człowieka. Są to oczekiwania, związek przyczynowo-skutkowy między wysiłkiem, a celem oraz prawdopodobieństwo, że określone działanie przyniesie zaspokojenie odczuwanej potrzeby.

Pracownik przed rozpoczęciem działań ocenia, jaka jest szansa na to, że wydatkowany przez niego wysiłek wystarczy do wykonania zadania. Szansę tę można wyrazić za pomocą liczb. Gdy prawdopodobieństwo osiągnięcia celu rośnie, rośnie także prawdopodobieństwo podjęcia działania, gdyż ludzie oczekują efektu proporcjonalnego do włożonego wysiłku. Jest to warunek wstępny, lecz nie wystarczający do powstania motywacji. Potrzebne jest do tego oszacowanie stopnia zaspokojenia oczekiwań w wyniku podjętych działań, a więc 'czy mój trud mi się opłaca?'

Jeżeli ze wstępnej kalkulacji pracownika wynikać będzie, że efekt okaże się niewspółmiernie mały, nie będzie on umotywowany, czyli nie będzie skłonny do podjęcia zadania. Tylko pozytywny wynik jego szacunków uchroni mechanizm motywacyjny.

W mechanizmie motywacji, główne role odgrywają ludzkie potrzeby,
o czym pisze w jednej z dwunastu zasad McGinnis. Mówi ona 'zauważaj potrzeby drugiego człowieka'.

Obie powyższe koncepcje należą do grupy teorii motywacji, które kładą nacisk na to, co mobilizuje do pracy ludzi. Najbardziej jednak znane
i praktykowane teorie potrzeb obejmują prace: Maslowa, Alderfera, McCllelanda oraz Herzberga.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Motywacja do pracy 11
- Przywództwo 8
- Program skutecznego motywowania 26
- System nagród i kar w motywacji pracowników 12
- Człowiek przedsiębiorczy 11
- Motywacja do pracy - referat 6
- Proces motywowania - referat 12

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Model teorii motywacji wg V. H. VroomaDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.9/10
Liczba głosów: 2

Zaloguj się, aby zagłosować