| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Średni ważony koszt kapitału - WACC
- Ekonomiczna wartość dodana - EVA
- Rodzaje leasingu
- Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
- Zalety venture capital
- Cechy venture capital


Zagadnienie należy do kategorii:


Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa - Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent, czyli wystawca potwierdza zaciągnięcie określonej kwoty pożyczki i zobowiązuje się do jej zwrotu właścicielowi obligacji w ustalonym z góry terminie oraz do zapłaty odsetek.

Obligacja jest dla emitenta instrumentem, za pomocą którego może on zaciągnąć pożyczkę u wielu wierzycieli, często na bardzo długi okres, przekraczający nawet znacznie okres, na jaki skłonne są udzielać kredytów inwestycyjnych banki specjalizujące się w tej dziedzinie. Natomiast dla nabywcy obligacje stanowią bardzo uproszczoną z technicznego punktu widzenia formę lokowania kapitału obliczoną na stabilny, z góry określony dochód, niezależnie od korzyści, jakie osiąga emitent dzięki pożyczce. Dlatego przy pomocy obligacji emitent może otrzymać nawet znaczne kwoty pożyczek składających się z drobnych oszczędności wielu wierzycieli, pod warunkiem że będzie on reprezentował wysoki stopień zaufania pod względem solidnego wywiązywania się ze zobowiązań oraz będzie cieszył się odpowiednią popularnością wśród społeczeństwa.

Ponadto pożyczkodawca nie jest uprawniony, jak to występuje w przypadku akcji, do współudziału w decydowaniu o działalności kredytobiorcy. Emitent nie traci zatem ani nie ogranicza swojej samodzielności przez emisję obligacji.
Należałoby wyraźnie stwierdzić, że obligacje stanowią interesującą formę pozyskiwania kapitału przez spółki, jednakże źródło to nie jest ogólnodostępne, ponieważ tylko spółki o bardzo dobrej kondycji finansowej mogą sobie pozwolić na taką formę pożyczki. Prawo polskie nakłada na emitenta obligacji bardzo surowe wymagania, które nie wszystkie podmioty mogą spełnić. Ma to na celu ochronę interesów obligatariuszy.

Do zalet finansowania w drodze emisji obligacji można zaliczyć następujące jej cechy:
- jest instrumentem finansowym bardzo elastycznym; różnorodność jej konstrukcji powoduje, że można uwzględnić zarówno ochronę interesów inwestora jak i emitenta
- obligacja daje możliwość zebrania bardzo dużych kwot pożyczki od wielu wierzycieli na długi okres; często możliwości te są większe niż w przypadku kredytów bankowych, w których obowiązują limity koncentracji kapitału
- jest cenionym instrumentem lokaty kapitału oraz pozyskania środków na finansowanie bardzo kapitałochłonnych przedsięwzięć o długim okresie zwrotu,
- daje ona możliwość wybrania optymalnego w czasie połączenia finansowania dłużnego i finansowania własnego, np. obligacje zamienne na akcje
- ze względu na różnorodność typów obligacji, ryzyko związane z finansowaniem przedsięwzięcia można rozłożyć na emitenta i inwestora, np. obligacje związane z udziałem w zyskach czy stratach emitenta
- dużo tańsze może być pozyskanie tą drogą środków niż w przypadku kredytu, zwłaszcza wtedy, gdy z daną serią obligacji wiążą się świadczenia niepieniężne

Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Papiery wartościowe - finansowanie przedsiębiorstwa 20
- Skarbowe papiery wartościowe jako element finansów publicznych 10
- Franchising a kanały dystrybucji 23
- Organizacje uczące się 12
- Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji 5
- Papiery wartościowe - akcje i obligacje 9
- Finansowanie przedsiębiorstw 23


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Obligacje jako źródło finansowania przedsiębiorstwa
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa