Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Obszary ekonomicznej działalności państwa w gospodarce rynkowej

To:

1. obszar pozarynkowej działalności państwa – polega na organizowaniu i finansowaniu z budżetu państwa działalności instytucji świadczących tzw. dobra publiczne - ich wytwarzanie wymaga zbiorowego wysiłku tzn. iż jednostka nie jest w stanie tych dóbr wytworzyć, gdyż są one przeznaczone do zaspokojenia potrzeb pewnych zbiorowości.

Ich cechy to:
- ogólna dostępność
- zbiorowe wytwarzanie i zbiorowa konsumpcja
- niezastępowalność dobrami rynkowymi (prywatna policja)
- nieekwiwalentny charakter korzystania z dóbr publicznych (bezpłatne)

2. obszar polega na:
- komercyjnej działalności – występuje ona wówczas gdy państwo jest właścicielem podmiotów działających na rynku w celach komercyjnych – przejawia się to istnieniem przedsiębiorstw państwowych.
- działalność w takich dziedzinach, gdzie z różnych względów sektor prywatny występuje w ograniczonym zakresie – często przedsiębiorstwa prywatne nie chcą działać ze względu na duże ryzyko niepowodzenia, niska rentowność (poczta, kolej).

3. sfera regulacyjna – państwo jako podmiot regulujący przebieg procesów gospodarczych, a więc pobudzanie lub hamowanie pewnych procesów (ochrona konkurencji).
Działalność regulacyjna:
- regulacja porządkowa – polega na ustalaniu przez państwo, jego organy tzw. reguł gry, czyli stanowienie prawa.
- regulacja procesowa – oddziaływanie na przebieg różnych procesów gospodarczych; 1 i 2 sfera – SFERY REALNE.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Bank centralny - popyt i agregaty podaży pieniądza 27
- Cechy społeczeństwa rynkowego 10
- Wydatki publiczne 17
- Wykonywanie budżetu państwa 26
- Plan Balcerowicza - próba oceny efektów planu (referat) 23
- Budżet państwa - referat 6
- Podstawy logistyki - ponad 70 zagadnień z odpowiedziami 14

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Makroekonomia » Obszary ekonomicznej działalności państwa w gospodarce rynkowej

Obszary ekonomicznej działalności państwa w gospodarce rynkowej
Ocena: 8.1 / 10
Liczba głosów: 6 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 3 Nowy | Artykuł 8 na studia