Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Operacyjne cele Public Relations

Do grupy celów operacyjnych należy głównie:

- dostarczanie rzetelnych wiadomości o organizacji, wychodzenie naprzeciw zainteresowaniu otoczenia, potrzebom informacyjnym otoczenia związanym z organizacją, w tym pracowników na temat celów organizacji;
- prezentowanie stanowiska organizacji w sprawach interesujących otoczenie;
- śledzenie opinii publicznej, oczekiwań otoczenia względem organizacji lub szeregu organizacji  tego samego typu, badanie stopnia akceptowania organizacji przez otoczenie, nastawienia i zachowania otoczenia względem organizacji,
- uzupełnianie wiadomości otoczenia na temat celów, polityki, zasad postępowania, interesów, racji organizacji,
- pozyskiwanie zrozumienia i rozumienia dla spraw i racji organizacji,
- zapoznawanie otoczenia  z produktami (ofertą) organizacji,
- poprawa stosunków z wpływowymi osobami w instytucjach, władzach z reprezentantami opinii publicznej, środowiskami opiniotwórczymi (media, liderzy poglądów itp.),
- dostosowywanie działalności, zasad postępowania, polityki do oczekiwań otoczenia.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Sponsoring sportowy 20
- Sponsoring - referat 14
- Promocja - referat 14
- Promocja jako element marketingu 30
- Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach 19
- Marketing w Internecie 17

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Operacyjne cele Public RelationsDefinicja: Operacyjne cele Public Relations
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 4

Zaloguj się, aby zagłosować