| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Wydatki gospodarstw domowych
- Agregaty pieniężne - M1 M2 M3 i M4
- Pieniądz i jego funkcje
- Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera
- Autonomiczne stabilizatory koniunktury
- Elementy polityki stabilizacyjnej w wymiarze budżetowym


Zagadnienie należy do kategorii:


Pieniądz i jego funkcje
Pieniądz i jego funkcje - Pieniądz jest bardzo złożoną kategorią ekonomiczną i nierozerwalnie związany jest z gospodarką rynkową. Bez pieniądza niemożliwy byłby rozwój ekonomiczny kraju. Dlatego też,  jeżeli chodzi o pieniądz to określamy tym mianem wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań. Stwierdza się również, że pieniądz jest określany przez trzy funkcje, które musi spełniać, a mianowicie:

- Jest to powszechnie obowiązujący środek wymiany, który jako prawny środek płatniczy pozwala zdobyć każdy rodzaj dóbr i usług. Bowiem prawny środek płatniczy oznacza nie tylko, że jest on ogólnie uznany, ale również, że jako wartość zmienna nie może być odrzucony.

- Funkcja miernika wartości i jednostki obrachunkowej. Znaczy to, że wszędzie w gospodarce dla określenia wartości dóbr i usług stosowana jest jednakowa miara. Nie oznacza to jednak, że dla danego dobra wszędzie przyjmuje się taką samą cenę, ale że możliwe jest porównanie wydajności i ceny.

- Pieniądz jest także środkiem przenoszenia i przechowywania wartości  Mówiąc w skrócie, jest to sytuacja, gdy np. banknot  100 – złotowy zmienia właściciela. Tu zmienia się właściciel, a nie wartość banknotu.


Pieniądz i jego funkcje - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Wykłady z bankowości - opracowanie 30
- Podstawy finansów publicznych - wykłady 28
- Podstawy bankowości - wykłady 33
- Pieniądz i polityka monetarna 12


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Pieniądz i jego funkcje
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa