MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Pieniądz i jego funkcje

Pieniądz jest bardzo złożoną kategorią ekonomiczną i nierozerwalnie związany jest z gospodarką rynkową. Bez pieniądza niemożliwy byłby rozwój ekonomiczny kraju. Dlatego też,  jeżeli chodzi o pieniądz to określamy tym mianem wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań. Stwierdza się również, że pieniądz jest określany przez trzy funkcje, które musi spełniać, a mianowicie:

- Jest to powszechnie obowiązujący środek wymiany, który jako prawny środek płatniczy pozwala zdobyć każdy rodzaj dóbr i usług. Bowiem prawny środek płatniczy oznacza nie tylko, że jest on ogólnie uznany, ale również, że jako wartość zmienna nie może być odrzucony.

- Funkcja miernika wartości i jednostki obrachunkowej. Znaczy to, że wszędzie w gospodarce dla określenia wartości dóbr i usług stosowana jest jednakowa miara. Nie oznacza to jednak, że dla danego dobra wszędzie przyjmuje się taką samą cenę, ale że możliwe jest porównanie wydajności i ceny.

- Pieniądz jest także środkiem przenoszenia i przechowywania wartości  Mówiąc w skrócie, jest to sytuacja, gdy np. banknot  100 – złotowy zmienia właściciela. Tu zmienia się właściciel, a nie wartość banknotu.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Pieniądz i jego funkcje. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wykłady z bankowości - opracowanie 30
- Podstawy finansów publicznych - wykłady 28
- Podstawy bankowości - wykłady 33
- Pieniądz i polityka monetarna 12
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Makroekonomia » Pieniądz i jego funkcje


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.1/10
Liczba głosów: 127

Zaloguj się, aby zagłosować