Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Plan marketingowy

Aby sporządzić plan biznesu, przedsiębiorstwo musi wyznaczyć całościowe cele, wykonać kontrole i przygotować plany dla poszczególnych obszarów działania. Wszystkie te plany muszą być skoordynowane w jednym biznes planie. Plan marketingowy jest jednym z planów wchodzących w skład biznes planu.

Plan marketingowy jest dokumentem, który wyznacza kierunki działań marketingowych w odniesieniu do produktów i usług. Plan marketingowy ma pewną strukturę formalna, ale może być wykorzystywany jako oficjalny lub nieoficjalny dokument o dużej elastyczności.

Dokument planu można wykorzystać do:
- uzasadnienia wprowadzenia nowego produktu na rynek
- zrewidowania podejścia do istniejących produktów
- sporządzenia pełnego planu marketingowego danego wydziału, działu czy całego przedsiębiorstwa, który z kolei będzie włączony do planu biznesu przedsiębiorstwa

Plan może dotyczyć rynku regionalnego, krajowego lub międzynarodowego.
W planowaniu marketingowym konieczne jest wykorzystanie źródeł rynkowych dla osiągnięcia celów marketingowych. Planowanie jest wykorzystywane do segmentacji rynku, określania pozycji na rynku, prognozowania wielkości rynku i przewidywania udziału w różnych segmentach rynku.

Plan marketingowy nie jest pełny bez danych z przeszłości, prognoz na przyszłość, celów oraz metod i strategii służących osiąganiu tych celów. Jeśli jest to plan dla nowego produktu, nie ma wtedy na jego temat danych z przeszłości, ale na pewno istnieją dane na temat starego produktu wyrugowanego przez nowy, lub przybliżone dane dotyczące produktu konkurencyjnego.

Plan marketingowy w swej najprostszej postaci może być zbiorem danych z przeszłości. Powinien zawierać informacje o konkurentach, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Powinien również wyszczególniać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, włącznie z sukcesami i porażkami. Nie będzie to jeszcze prawdziwy plan, lecz jego początek. Można go będzie rozbudować poprzez sporządzenie prognoz na przyszłość, zawsze w sprzężeniu ze strategiami służącymi do osiągania wyznaczonych celów.

Może się wydawać, że tak naprawdę formalny plan marketingowy nie jest potrzebny. Wiele osób spędza całe życie zawodowe w sprzedaży i marketingu bez napisania jednego planu marketingowego. Bez sporządzenia planu, choćby w najprostszej formie, niemożliwe jest funkcjonowanie firmy handlowej ani nawet sporządzenie prognozy sprzedaży. Często najpierw zestawia się liczby a potem 'dorabia' opis, tak by się zgadzał z liczbami. Nie jest to właściwy sposób; zdradza on brak zrozumienia planowania marketingowego.

W dzisiejszych mocno konkurencyjnych czasach konieczna jest znajomość marketingu po to, by właściwie ukierunkować sprzedaż. Plan marketingowy jest jednym ze środków, który to umożliwia. Konieczność napisania dokumentu planu o formalnej strukturze motywuje autora do logicznego uporządkowania i przedstawienia faktów i wniosków w taki sposób, by były zrozumiałe dla odbiorców planu.

Właściwie przygotowany plan będzie zawierał szczegółowe dane na temat polityki i strategii przedsiębiorstwa, co pozwoli młodszemu personelowi wykonywać bieżące zadania, a starszemu personelowi zarządzać. Ci ostatni zajmowaliby się tylko trudnymi lub nietypowymi problemami. Personel sprzedający wszystkich szczebli powinien się starać zrozumieć zasady marketingu i planowania marketingowego. Będzie to z pożytkiem dla przedsiębiorstwa. Możesz być pewny, że konkurencja będzie z roku na rok coraz bardziej profesjonalna. Dla własnego dobra twoje przedsiębiorstwo powinno wyprzedzać konkurencję.

Jako że firmy istnieją i działają w określonych warunkach zewnętrznych, pierwszym krokiem przy opracowaniu jakiegokolwiek planu marketingowego powinno być zbadanie tego środowiska. Przed analizą danych wewnętrznych firmy trzeba zebrać i przeanalizować dane zewnętrzne, dotyczące rynków, które obejmuje plan. Będą to podstawowe informacje na temat firm, gałęzi przemysłu i krajów (obszarów) dokąd produkt jest sprzedawany, a także dane dotyczące klientów i konkurencji. Te informacje nie zostaną bezpośrednio włączone do planu pisemnego, ale będą bardzo użyteczne w analizie SWOT.

Oprócz informacji na temat warunków zewnętrznych należy również zebrać dane o środowisku makrogospodarczym, gdyż będzie ono wywierać wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Informacje powinny obejmować takie czynniki ekonomiczne jak przeszłe, obecne i przewidywane stopy inflacji i kursy dewizowe krajów, których dotyczyć będzie plan. Niezbędna jest również wiedza o sytuacji politycznej, społecznej, kulturowej, fiskalnej i środowiskowej.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Plan marketingowy - teoria 17
- Plan marketingowy dla przewozów pasażerskich i turystycznych 16
- Plan marketingowy restauracji 10
- Biznes plan biura rachunkowego 20
- Plan marketingowy dystrybutora osprzętu elektrycznego 9
- Plan marketingowy producenta ekologicznych środków czystości 16
- Plan marketingowy firmy produkcyjno-dekoratorskiej 17

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Marketing » Plan marketingowy

Definicja: Plan marketingowy
Ocena: 9.8/10
Liczba głosów: 46

Zaloguj się, aby zagłosować