MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Plan marketingowy

Specyfika usług medycznych - Rozpoczynając planowanie działań marketingowych w placówkach służby zdrowia należy wziąć pod uwagę specyfikę usług medycznych...)Zadania operacyjnego planu marketingowego - To: - konkretne sformułowanie celu, - charakterystyka rynku...)

Funkcje operacyjnego planu marketingowego - To: - determinuje ocenę realności planowanych przedsięwzięć rynkowych, ...)

Elementy planu marketingowego - Plan marketingowy składa się z: 1. Streszczenia dla kierownictwa ...)

Definicja planu marketingowego - Plan marketingowy jest programem działania całego przedsiębiorstwa lub jego części (np. SJB) na rynku opracowanym...)Adresaci planu marketingowego - To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie...)

Funkcje planu marketingowego - To funkcja: 1. Strategiczna: - uporządkowanie i ukierunkowanie...)