MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Podział ekonomii

Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię.

1. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania producentów i konsumentów jako podmiotów życia gospodarczego, jest zainteresowana jednostką. Do badania zachowań producentów wykorzystuje się:
- Zysk
- Koszty
- Stopę procentową
- Rentę
Mikroekonomia odpowiada na pytanie: co określa poziom cen, co determinuje wielkość produkcji, skład, wysokości płac, od czego zależą zyski.
Podejmuje wszystkie życiowo ważne problemy firm i gospodarstw domowych.

2. Makroekonomia nie zajmuje się poszczególnymi podmiotami, ale gospodarką jako całością. Bada współzależności występujące w gospodarce narodowej. Operuje kategoriami jak m.in.:
- Produkt narodowy
- Konsumpcja
- Inwestycje
- Oszczędności
- Zasób kapitału
- Bilans handlowy
- Bilans płatniczy
- Budżet państwa
- Polityka monetarna, fiskalna
- Wytwarzanie produktu narodowego

Makroekonomia stara się też odpowiedzieć na pytania:
- Od czego zależy poziom cen?
- Co określa stopę inflacji?
- Od czego zależy poziom produkcji krajowej i dochodu narodowego?
- Jakie skutki wywiera polityka monetarna i budżetowa na poziom cen?


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Podział ekonomii. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii 10
- Definicje z mikroekonomii 12
- Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat 7
- Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii 20
- Inflacja - referat 6
- Historia myśli ekonomicznej - opracowanie 25
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Ekonomia » Podział ekonomii


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Nowości w słowniku

1. Promocja produktu agrturystycznego
2. Swarovski
3. VeChain
4. Ethereum
5. Kryptowaluta
6. Blockchain
7. Bitcoin
8. Zasady gospodarki finansowej budżetu państwa
9. Rezerwa budżetowa
10. Wydatki gospodarstw domowych
11. Oszczędności gospodarstw domowych
12. Specyfika usług medycznych
13. Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
14. Reklama usług agroturystycznych
15. Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Definicja: Podział ekonomii
Ocena: 9.8/10
Liczba głosów: 113

Zaloguj się, aby zagłosować