| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Oszczędności gospodarstw domowych
- Prawa ekonomiczne
- Zasoby ekonomiczne
- Zjawiska ekonomiczne
- Podział ekonomii
- Efektywność


Zagadnienie należy do kategorii:


Podział ekonomii
Podział ekonomii - Ekonomię dzielimy na mikroekonomię i makroekonomię.

1. Mikroekonomia zajmuje się badaniem zachowania producentów i konsumentów jako podmiotów życia gospodarczego, jest zainteresowana jednostką. Do badania zachowań producentów wykorzystuje się:
- Zysk
- Koszty
- Stopę procentową
- Rentę
Mikroekonomia odpowiada na pytanie: co określa poziom cen, co determinuje wielkość produkcji, skład, wysokości płac, od czego zależą zyski.
Podejmuje wszystkie życiowo ważne problemy firm i gospodarstw domowych.

2. Makroekonomia nie zajmuje się poszczególnymi podmiotami, ale gospodarką jako całością. Bada współzależności występujące w gospodarce narodowej. Operuje kategoriami jak m.in.:
- Produkt narodowy
- Konsumpcja
- Inwestycje
- Oszczędności
- Zasób kapitału
- Bilans handlowy
- Bilans płatniczy
- Budżet państwa
- Polityka monetarna, fiskalna
- Wytwarzanie produktu narodowego

Makroekonomia stara się też odpowiedzieć na pytania:
- Od czego zależy poziom cen?
- Co określa stopę inflacji?
- Od czego zależy poziom produkcji krajowej i dochodu narodowego?
- Jakie skutki wywiera polityka monetarna i budżetowa na poziom cen?


Podział ekonomii - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii 10
- Definicje z mikroekonomii 12
- Omówienie podstawowych zagadnień z mikroekonomii 20
- Potrzeby ludzkie i ich zaspokajanie - referat 7
- Inflacja - referat 6
- Historia myśli ekonomicznej - opracowanie 25
- więcej


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Podział ekonomii
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa