Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Polityka Public Relations

Praktyka Public Relationsobejmuje m.in.:

- określanie tożsamości firmy,
- identyfikowanie grup i jednostek związanych z podmiotem gospodarczym,
- utrzymywanie dobrych stosunków ze społecznością wewnętrzną i zewnętrzną organizacji,
- przeprowadzanie badań opinii publicznej, postaw i oczekiwań społecznych,
- zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom,
- wychodzenie naprzeciw społecznej niechęci i krytyce,
- harmonizowanie polityki organizacji z potrzebami lokalnej społeczności,
- tworzenie i podtrzymywanie dwukierunkowej komunikacji opartej na prawdziwej i pełnej informacji,
- utrzymywanie kontaktów z mediami, opartych na wzajemnym zaufaniu,
- promowanie wzajemnego szacunku i społecznej odpowiedzialności,
- kreowanie atmosfery dobrej woli wokół podmiotu gospodarczego,
- pozyskiwanie wsparcia społecznego dla polityki, działań i władz organizacji,
- przygotowywanie i realizacja promocyjno-informacyjnych działań firmy,
- koordynowanie akcji charytatywnych i działań sponsoringowych,
- weryfikowanie polityki firmy w świetle zmieniających się uwarunkowań,
- rzecznictwo interesów (lobbying).

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Sponsoring - referat 14
- Promocja - referat 14
- Sponsoring sportowy 20
- Zagadnienia z marketingu międzynarodowego 16
- Marketing w Internecie 17
- Promocja jako narzędzie marketingu 10

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Polityka Public RelationsDefinicja: Polityka Public Relations
Ocena: 9.9/10
Liczba głosów: 2

Zaloguj się, aby zagłosować