Wyszukiwarka serwisu

Prawa ekonomiczne

Wykrywanie związków między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnienie spośród rozmaitych związków tych, które mają charakter trwały prowadzi do wykrywania praw ekonomicznych.

Ekonomia jako nauka badająca proces gospodarowania musi wypracować narzędzia do poznania gospodarki globalnej, regionalnej, najbliższego otoczenia – muszą być one adekwatne i ciągle uaktualniane.

Prawa ekonomiczne wykrywają zależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi.
Prawem ekonomicznym nazywa się twierdzenie uniwersalne (ściśle ogólne) opisujące jakiś wewnętrzny i konieczny związek pomiędzy zjawiskami i procesami ekonomicznymi. Definicja ta zmierza do wykazania, że prawa odzwierciedlają zjawiska i związek między nimi (a nie same zjawiska) – np. prawo popytu i podaży.

Im dokładniejszą zależność opisuje prawo, tym większe jest jego znaczenie.

Cechy:
1. Prawa ekonomiczne odzwierciedlają działania ludzi w dziedzinie gospodarczej oraz związki pomiędzy tymi działaniami
2. Działania te są uwarunkowane historycznie – w danych warunkach historycznych ludzie działają tak, jak te warunki pozwalają i nakazują
3. Ekonomia interesuje się nie tylko działaniami pojedynczych osób i nie sporadycznymi aktami (które mogą być przypadkowe) lecz działaniami występującymi w skali masowej, powtarzającymi się. Takie podejście pozwala przewidzieć, że w określonych warunkach owe działania najprawdopodobniej wystąpią.

W przeciwieństwie do praw fizyki, prawa ekonomiczne nie ujawniają się w każdym pojedynczym przypadku lecz przy masowym powtarzaniu się danej klasy zjawisk.
Zmieniając uwarunkowania wpływamy na przebieg procesów gospodarczych i towarzyszące im prawa.

W danych uwarunkowaniach prawa ekonomiczne działają niezależnie od ich korzystności i od tego czy je sobie uświadamiamy.

W działaniach ekonomicznych formułuje się cele, które nie zawsze respektują prawa ekonomiczne. Wówczas życie ekonomiczne poprzez negację wykaże, że podporządkowane się prawom ekonomii. Skutki takich działań będą negatywne (np. ustalenie ceny poniżej stanu równowagi wywoła kolejki, spekulacje, przejście do szarej strefy)

Równowaga gospodarcza (stan idealny), stan do którego zmierza gospodarka, na co dzień jest oscylacja wokół tego stanu.

Prawa ekonomiczne mają charakter warunkowy. Przesłanki powstania praw ekonomicznych ujawniają się w konkretnych procesach gospodarowania. Chodzi o ich zrozumienie i wykorzystanie w kreowaniu rzeczywistości ekonomicznej.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Prawa ekonomiczne. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Optimum producenta i konsumenta - referat 25
- Historia myśli ekonomicznej - opracowanie 25
- Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej 29
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady 32
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Ekonomia » Prawa ekonomiczneDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.2/10
Liczba głosów: 91

Zaloguj się, aby zagłosować