MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Prawa ekonomiczne

Wykrywanie związków między kategoriami ekonomicznymi i wyodrębnienie spośród rozmaitych związków tych, które mają charakter trwały prowadzi do wykrywania praw ekonomicznych.

Ekonomia jako nauka badająca proces gospodarowania musi wypracować narzędzia do poznania gospodarki globalnej, regionalnej, najbliższego otoczenia – muszą być one adekwatne i ciągle uaktualniane.

Prawa ekonomiczne wykrywają zależności pomiędzy kategoriami ekonomicznymi.
Prawem ekonomicznym nazywa się twierdzenie uniwersalne (ściśle ogólne) opisujące jakiś wewnętrzny i konieczny związek pomiędzy zjawiskami i procesami ekonomicznymi. Definicja ta zmierza do wykazania, że prawa odzwierciedlają zjawiska i związek między nimi (a nie same zjawiska) – np. prawo popytu i podaży.

Im dokładniejszą zależność opisuje prawo, tym większe jest jego znaczenie.

Cechy:
1. Prawa ekonomiczne odzwierciedlają działania ludzi w dziedzinie gospodarczej oraz związki pomiędzy tymi działaniami
2. Działania te są uwarunkowane historycznie – w danych warunkach historycznych ludzie działają tak, jak te warunki pozwalają i nakazują
3. Ekonomia interesuje się nie tylko działaniami pojedynczych osób i nie sporadycznymi aktami (które mogą być przypadkowe) lecz działaniami występującymi w skali masowej, powtarzającymi się. Takie podejście pozwala przewidzieć, że w określonych warunkach owe działania najprawdopodobniej wystąpią.

W przeciwieństwie do praw fizyki, prawa ekonomiczne nie ujawniają się w każdym pojedynczym przypadku lecz przy masowym powtarzaniu się danej klasy zjawisk.
Zmieniając uwarunkowania wpływamy na przebieg procesów gospodarczych i towarzyszące im prawa.

W danych uwarunkowaniach prawa ekonomiczne działają niezależnie od ich korzystności i od tego czy je sobie uświadamiamy.

W działaniach ekonomicznych formułuje się cele, które nie zawsze respektują prawa ekonomiczne. Wówczas życie ekonomiczne poprzez negację wykaże, że podporządkowane się prawom ekonomii. Skutki takich działań będą negatywne (np. ustalenie ceny poniżej stanu równowagi wywoła kolejki, spekulacje, przejście do szarej strefy)

Równowaga gospodarcza (stan idealny), stan do którego zmierza gospodarka, na co dzień jest oscylacja wokół tego stanu.

Prawa ekonomiczne mają charakter warunkowy. Przesłanki powstania praw ekonomicznych ujawniają się w konkretnych procesach gospodarowania. Chodzi o ich zrozumienie i wykorzystanie w kreowaniu rzeczywistości ekonomicznej.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Prawa ekonomiczne. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Optimum producenta i konsumenta - referat 25
- Zgadnienia na egzamin z historii myśli ekonomicznej 29
- Historia myśli ekonomicznej - opracowanie 25
- Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wykłady 32
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Ekonomia » Prawa ekonomiczne


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Finansowanie przedsiębiorstw
4. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
10. Podstawy zarządzania strategicznego

Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Prawa ekonomiczne
Ocena: 9.2/10
Liczba głosów: 91

Zaloguj się, aby zagłosować