Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Prawne zabezpieczenia kredytów

Można podzielić na:

Osobiste - odpowiedzialność osobista osoby dającej zabezpieczenie:
- weksel własny in blanco,
- poręczenie wekslowe,
- poręczenie wg prawa cywilnego,
- gwarancja bankowa,
- przystąpienie do długu kredytowego,
- przelew wierzytelności,
- pełnomocnictwo.

Rzeczowe - ograniczają odpowiedzialność osoby dającej zabezpieczenie do poszczególnych składników jej majątku:
- zastaw ogólny,
- zastaw rejestrowy,
- zastaw na prawach,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie,
- kaucja,
- blokada środków na rachunku , bankowym,
- hipoteka

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Podstawy bankowości - wykłady 33
- Kredyt hipoteczny - referat 21
- Wykłady z bankowości - opracowanie 30
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa 20

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Bankowość » Prawne zabezpieczenia kredytówDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.3/10
Liczba głosów: 4

Zaloguj się, aby zagłosować