MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Prekursorzy socjologii jako nauki

to m.in.:

G.B. Vico (1668-1 744)
W 1726 napisał 'Nauka nowa", w której zawarł własną koncepcję rozwoju społecznego opartą na badaniach historyczno - porównawczych, stwierdził, że proces dziejowy odbywa się wg stałych praw. Istnieje jedność rozwoju i jedność procesów historycznych,

C. Helvetius (1715-1771)
W swojej pracy 'O umyśle" zawarł swój pogląd, że człowiek posiada nieograniczone szansę w doskonaleniu   siebie   i  wszechstronnego   rozwoju   poprzez  oświecenie   swojego   pomysłu   i  jego racjonalne wykonanie. Człowiek jest wytworem środowiska społecznego i własnej aktywności.

C. Saint-Simon (1760-1825)
Dążył do przebudowy społeczeństwa wczesnokapitalistycznego. Uważał, że społeczeństwo całość podobne jest do maszyny. Władzę w takim społeczeństwie powinni sprawować organizatorzy produkcji, uczeni,  a celem takiego społeczeństwa jest wytwarzane coraz 'większej ilości dóbr.

August Comte - twórca socjologii - 1837r.
W 1837r. August Comte wydał prace 'Kurs filozofii pozytywnej". Tam po raz pierwszy użył słowa socjologia w nawiązaniu do rozważań o społeczeństwie.
socius = wspólny, zbiorowy  
logos = słowo, wiedza, nauka

Dla A. Comte’a przedmiotem socjologii było społeczeństwo składająca się 7 elementarnych cząstek zwanych rodzinami. W ramach socjologii wyodrębnił on dwie części:
1. statystykę społeczną (określony porządek analizy poszczególnych elementów w rozważaniach o społeczeństwie),
2.   dynamikę społeczną (w jaki  sposób  następuje  rozwój   poszczególnych  elementów  i   całego społeczeństwa).

A. Comte sformułował cztery metody badawcze [spełnił wszystkie warunki aby socjologia stała się nauką):
- obserwacja czysta (wolna od uprzedzeń),
- eksperyment,
- metoda porównawcza,
- analiza historyczna.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Prekursorzy socjologii jako nauki. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Podstawy socjologii 26
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Socjologia » Prekursorzy socjologii jako nauki


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Analiza strategiczna browaru
8. Model ekonometryczny - aktywność zawodowa
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Finansowanie przedsiębiorstw

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Prekursorzy socjologii jako nauki
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 127

Zaloguj się, aby zagłosować