| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Elity
- Socjologia szczegółowa
- Socjologia ogólna
- Konflikt
- Socjotechnika
- Konformizm


Zagadnienie należy do kategorii:


Prekursorzy socjologii jako nauki
Prekursorzy socjologii jako nauki - to m.in.:

G.B. Vico (1668-1 744)
W 1726 napisał 'Nauka nowa", w której zawarł własną koncepcję rozwoju społecznego opartą na badaniach historyczno - porównawczych, stwierdził, że proces dziejowy odbywa się wg stałych praw. Istnieje jedność rozwoju i jedność procesów historycznych,

C. Helvetius (1715-1771)
W swojej pracy 'O umyśle" zawarł swój pogląd, że człowiek posiada nieograniczone szansę w doskonaleniu   siebie   i  wszechstronnego   rozwoju   poprzez  oświecenie   swojego   pomysłu   i  jego racjonalne wykonanie. Człowiek jest wytworem środowiska społecznego i własnej aktywności.

C. Saint-Simon (1760-1825)
Dążył do przebudowy społeczeństwa wczesnokapitalistycznego. Uważał, że społeczeństwo całość podobne jest do maszyny. Władzę w takim społeczeństwie powinni sprawować organizatorzy produkcji, uczeni,  a celem takiego społeczeństwa jest wytwarzane coraz 'większej ilości dóbr.

August Comte - twórca socjologii - 1837r.
W 1837r. August Comte wydał prace 'Kurs filozofii pozytywnej". Tam po raz pierwszy użył słowa socjologia w nawiązaniu do rozważań o społeczeństwie.
socius = wspólny, zbiorowy  
logos = słowo, wiedza, nauka

Dla A. Comte’a przedmiotem socjologii było społeczeństwo składająca się 7 elementarnych cząstek zwanych rodzinami. W ramach socjologii wyodrębnił on dwie części:
1. statystykę społeczną (określony porządek analizy poszczególnych elementów w rozważaniach o społeczeństwie),
2.   dynamikę społeczną (w jaki  sposób  następuje  rozwój   poszczególnych  elementów  i   całego społeczeństwa).

A. Comte sformułował cztery metody badawcze [spełnił wszystkie warunki aby socjologia stała się nauką):
- obserwacja czysta (wolna od uprzedzeń),
- eksperyment,
- metoda porównawcza,
- analiza historyczna.


Prekursorzy socjologii jako nauki - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Podstawy socjologii 26


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Podstawy zarządzania strategicznego
6. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
7. Finansowanie przedsiębiorstw
8. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
9. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej
10. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Prekursorzy socjologii jako nauki
Ocena: 8.59/10
Liczba głosów: 4

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa