Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Problemy w organizacji

Na wszystkich szczeblach organizacji ludzie muszą podejmować decyzje
i rozwiązywać problemy. Szczególnie dotyczy to kierowników i stanowi istotną część jego działalności.

Podejmowanie decyzji oznacza proces wyboru jakiegoś działania jako sposobu rozstrzygnięcia określonego problemu. Jednak wg George’a Hubera należy rozróżnić podejmowanie decyzji od dokonywania wyboru i rozwiązywania problemu.

Dokonywanie wyboru oznacza ograniczony zakres działań, związanych z wyborem jednej ze zbioru wielu możliwości (jest to tylko część podejmowania decyzji). Rozwiązywanie problemu, zaś odnosi się do szerokiego zakresu przedsięwzięć związanych z wyszukiwaniem i wdrożeniem kierunku działania prowadzącego do korekty niezadowalającej sytuacji.

Przed opisaniem powyższych sytuacji przytoczę za Witoldem Kieżunem definicję pojęcia 'problem', oraz podam rodzaje występujących problemów. Problem, jest rodzajem zadania (sytuacji), którego nie można rozwiązywać za pomocą posiadanego zasobu wiedzy. Rozwiązywanie jego jest możliwe dzięki czynnościom myślenia produktywnego, które prowadzi do wzbogacenia wiedzy podmiotu.

Można wyróżnić trzy grupy problemów organizacyjnych:
1. Problemy dewiacyjne – wynikające z powstania sytuacji odchylenia od normalnego toku działania, wywołujące wyraźnie ujemne skutki. Rozwiązanie problemu sprowadza się do zebrania informacji dotyczących aktualnego stanu rzeczy w celu ustalenia przyczyn odchyleń i określenia sposobów ich usunięcia.
2. Problemy twórcze – związane z obiektywną koniecznością zmiany stanu rzeczy lub zbudowania zupełnie nowego systemu organizacji pracy. (wykorzystuje się m.in. techniki analizy i oceny sytuacji).
3. Problemy optymalizacji – związane z dążeniem do lepszego wykorzystania zasobów lub informacji, bez zmiany dotychczasowych rozwiązań.

Można zastosować jeszcze inny podział problemów organizacyjnych, a mianowicie:
1. Problemy związane z doskonaleniem stanu istniejącego, a więc zarówno problemy dewiacyjne, jak i optymalizacyjne. Punktem wyjścia do rozwiązania tych problemów jest dokładne rozeznanie stanu faktycznego.
2. Problemy z tworzeniem nowej organizacji. Są to problemy związane z realizacją prognoz i planów długoterminowych. Wykorzystywane są tu również oprócz technik projektowych, techniki badawcze.

W zależności od stopnia złożoności możemy podzielić problemy organizacyjne na:
1. Problemy stosunkowo proste, np. dotyczące organizacji elementów procesu pracy.
2. Problemy złożone, np. związane z organizacją podsystemów I i II stopnia przedsiębiorstwa (gospodarka materiałowa, oddział produkcyjny, wydziały administracyjne).
3. Problemy wysoce złożone, np. przedsiębiorstwo, instytucja, uruchomienie produkcji jakiegoś asortymentu.

Rozwiązywanie problemów złożonych i wysoce złożonych wymaga wykorzystania wielu technik organizatorskich, a więc zarówno technik badania pracy, jak i bardziej skomplikowanych, przy jednoczesnym wykorzystaniu elektronicznej techniki obliczeniowej.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Etyka w biznesie - referat 16
- Zarządzanie wiedzą - referat 16
- Analiza strategiczna browaru 14
- Kultura organizacji w USA 8
- Kultura organizacyjna - referat 13
- Kultura organizacji - referat 17
- Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 15

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie » Problemy w organizacji

Definicja: Problemy w organizacji
Ocena: 9.7/10
Liczba głosów: 2

Zaloguj się, aby zagłosować