Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy

Efektywność działań  marketingowych firmy, ich  wpływ na wizerunek, zależą od umiejętnego stosowania odpowiednio dobranych form komunikacji z rynkiem.
Analogicznie do przyjętego wcześniej systemu marketingu usług można wyodrębnić trzy rodzaje komunikacji:

- interaktywną (wynika ona z uczestnictwa klienta w procesie usługowym). Ma ona formę bezpośrednią. Podczas gdy promocja ma wpływ na oczekiwania związane z usługą, komunikacja interaktywna wpływa na usługę doświadczaną;
- komunikację wewnętrzną (wpływa ona na możliwości i motywacje osób świadczących usługi w celu spełnienia obietnic deklarowanych w działaniach promocyjnych);
- komunikacja zewnętrzna utożsamiana z promocją.

Promocja lub szerzej komunikacja marketingowa polega na informowaniu, przypominaniu i przekonywaniu odbiorców, aby zaakceptowali, nabyli lub polecili usługę.

Zdecydowanie łatwiej jest sprzedać produkt materialny, którego można dokładniej obejrzeć, sprawdzić niż usługę, która dostarcza korzyści trudno wymierne.
Program promocyjny w gospodarstwie agroturystycznym staje się dzisiaj niezbędny, gdyż służy:
- prezentacji korzyści dostarczanych przez usługę
- wyróżnieniu oferty usługowej na tle ofert konkurencyjnych,
- budowie reputacji firmy.

Gospodarstwa agroturystyczne podobnie jak pozostałe firmy usługowe, wykorzystują sprawdzone w innych sferach działalności gospodarczej środki promocji:
- reklamę,
- sprzedaż osobistą,
- promocję sprzedaży,
- public relations.

Reklama to każda płatna forma publicznej, nieosobistej prezentacji usługi. Ze względu na swój szeroki zasięg jest skutecznym środkiem komunikowania się firmy z otoczeniem.

Sprzedaż osobista należy do bezpośrednich form komunikowania się organizacji z klientami i otoczeniem. Ma to miejsce w czasie targów turystycznych oraz podczas bezpośrednich spotkań z potencjalnymi i rzeczywistymi klientami.
Gospodarstwa agroturystyczne dysponują upominkami z nadrukiem nazwy, np.: koszulki, kalendarze, czapeczki, długopisy, breloczki, reklamówki. Większość gospodarstw posiada opracowany informator o usługach który może być upominkiem dla zainteresowanych. Są to przykłady działań z zakresu promocji sprzedaży.
Ideą public relations jest kształtowanie pożądanych postaw społecznych, tworzenie klimatu zaufania wokół firmy oraz przychylnej atmosfery wokół jej celów i sposobów działania.

Public relations obejmuje wiele działań informacyjnych, wręcz propagandowych w celu wywierania wpływu na określone grupy społeczne. Firma pragnie w ten sposób sama kreować swój wizerunek i tworzyć pozytywną opinię o swojej działalności.

Działania które powinny podejmować gospodarstwa agroturystyczne w tym zakresie to przede wszystkim:
- Dbałość o dobrą opinię w lokalnym środowisku. Należy starać się, by o firmie mówiło się dobrze; unikać afer i niedomówień.
- Gospodarstwo agroturystyczne musi się czymś wyróżniać w środowisku na tle innych, mieć swój klimat, styl. Można to osiągnąć min. przez uczestnictwo w kulturze, organizując spotkania z twórcami i artystami ludowymi.

Charakterystyczny styl gospodarstwa agroturystycznego może wiązać się z następującymi kierunkami: turystyka piesza i rowerowa, ekologia, jazda konna itp.
- Wykorzystywanie naturalnych cech okolicy np. jej walorów historycznych, bogatej tradycji lub nowoczesności, a także walorów środowiska przyrodniczego (położenie na skraju lasu, nad jeziorem).
- Stałe informowanie środowiska o tym wszystkim co firmę wyróżnia.
- Wykorzystywanie lokalnych mediów, by o gospodarstwie mówiono dobrze i często.
- Życzliwy i kulturalny stosunek wszystkich domowników i ich sąsiadów do klientów
- Dbałość o wygląd zewnętrzny budynku, jego otoczenia oraz estetykę wszystkich pomieszczeń.
- Upowszechnianie informacji o gospodarstwie agroturystycznym, może to mieć różną formę np. kalendarz, plakat, komunikat prasowy.
- Dostosowywanie form promocji do nowo powstających potrzeb, do nowej sytuacji.

Dla celów public relations wykorzystuje się również różne materiały drukowane a więc: ulotki, kalendarze, foldery a nawet wizytówki. Wszystkie te działania określane są mianem public relations zewnętrzne.
Public relations – wewnętrzne realizuje się w następujący sposób:
- samo otoczenie budynku, a więc dbałość o porządek i estetykę,
- wewnętrzny wystrój pomieszczeń,
- dbałość o klienta w trakcie każdego kontaktu z nim, dobrej jakości papier formowy,
- pamięć o klientach np. z okazji świąt,
- informowanie o ważniejszych wydarzeniach w  gospodarstwie itp.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Marketing przemysłowy - opracowanie 26
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych 10
- Bankowość elektroniczna 12
- Promocja jako narzędzie marketingu 10
- Uwarunkowania marketingu przemysłowego 14
- Promocja - referat 14

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Przedsiębiorczość » Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmyDefinicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.5/10
Liczba głosów: 26

Zaloguj się, aby zagłosować