MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy

Efektywność działań  marketingowych firmy, ich  wpływ na wizerunek, zależą od umiejętnego stosowania odpowiednio dobranych form komunikacji z rynkiem.
Analogicznie do przyjętego wcześniej systemu marketingu usług można wyodrębnić trzy rodzaje komunikacji:

- interaktywną (wynika ona z uczestnictwa klienta w procesie usługowym). Ma ona formę bezpośrednią. Podczas gdy promocja ma wpływ na oczekiwania związane z usługą, komunikacja interaktywna wpływa na usługę doświadczaną;
- komunikację wewnętrzną (wpływa ona na możliwości i motywacje osób świadczących usługi w celu spełnienia obietnic deklarowanych w działaniach promocyjnych);
- komunikacja zewnętrzna utożsamiana z promocją.

Promocja lub szerzej komunikacja marketingowa polega na informowaniu, przypominaniu i przekonywaniu odbiorców, aby zaakceptowali, nabyli lub polecili usługę.

Zdecydowanie łatwiej jest sprzedać produkt materialny, którego można dokładniej obejrzeć, sprawdzić niż usługę, która dostarcza korzyści trudno wymierne.
Program promocyjny w gospodarstwie agroturystycznym staje się dzisiaj niezbędny, gdyż służy:
- prezentacji korzyści dostarczanych przez usługę
- wyróżnieniu oferty usługowej na tle ofert konkurencyjnych,
- budowie reputacji firmy.

Gospodarstwa agroturystyczne podobnie jak pozostałe firmy usługowe, wykorzystują sprawdzone w innych sferach działalności gospodarczej środki promocji:
- reklamę,
- sprzedaż osobistą,
- promocję sprzedaży,
- public relations.

Reklama to każda płatna forma publicznej, nieosobistej prezentacji usługi. Ze względu na swój szeroki zasięg jest skutecznym środkiem komunikowania się firmy z otoczeniem.

Sprzedaż osobista należy do bezpośrednich form komunikowania się organizacji z klientami i otoczeniem. Ma to miejsce w czasie targów turystycznych oraz podczas bezpośrednich spotkań z potencjalnymi i rzeczywistymi klientami.
Gospodarstwa agroturystyczne dysponują upominkami z nadrukiem nazwy, np.: koszulki, kalendarze, czapeczki, długopisy, breloczki, reklamówki. Większość gospodarstw posiada opracowany informator o usługach który może być upominkiem dla zainteresowanych. Są to przykłady działań z zakresu promocji sprzedaży.
Ideą public relations jest kształtowanie pożądanych postaw społecznych, tworzenie klimatu zaufania wokół firmy oraz przychylnej atmosfery wokół jej celów i sposobów działania.

Public relations obejmuje wiele działań informacyjnych, wręcz propagandowych w celu wywierania wpływu na określone grupy społeczne. Firma pragnie w ten sposób sama kreować swój wizerunek i tworzyć pozytywną opinię o swojej działalności.

Działania które powinny podejmować gospodarstwa agroturystyczne w tym zakresie to przede wszystkim:
- Dbałość o dobrą opinię w lokalnym środowisku. Należy starać się, by o firmie mówiło się dobrze; unikać afer i niedomówień.
- Gospodarstwo agroturystyczne musi się czymś wyróżniać w środowisku na tle innych, mieć swój klimat, styl. Można to osiągnąć min. przez uczestnictwo w kulturze, organizując spotkania z twórcami i artystami ludowymi.

Charakterystyczny styl gospodarstwa agroturystycznego może wiązać się z następującymi kierunkami: turystyka piesza i rowerowa, ekologia, jazda konna itp.
- Wykorzystywanie naturalnych cech okolicy np. jej walorów historycznych, bogatej tradycji lub nowoczesności, a także walorów środowiska przyrodniczego (położenie na skraju lasu, nad jeziorem).
- Stałe informowanie środowiska o tym wszystkim co firmę wyróżnia.
- Wykorzystywanie lokalnych mediów, by o gospodarstwie mówiono dobrze i często.
- Życzliwy i kulturalny stosunek wszystkich domowników i ich sąsiadów do klientów
- Dbałość o wygląd zewnętrzny budynku, jego otoczenia oraz estetykę wszystkich pomieszczeń.
- Upowszechnianie informacji o gospodarstwie agroturystycznym, może to mieć różną formę np. kalendarz, plakat, komunikat prasowy.
- Dostosowywanie form promocji do nowo powstających potrzeb, do nowej sytuacji.

Dla celów public relations wykorzystuje się również różne materiały drukowane a więc: ulotki, kalendarze, foldery a nawet wizytówki. Wszystkie te działania określane są mianem public relations zewnętrzne.
Public relations – wewnętrzne realizuje się w następujący sposób:
- samo otoczenie budynku, a więc dbałość o porządek i estetykę,
- wewnętrzny wystrój pomieszczeń,
- dbałość o klienta w trakcie każdego kontaktu z nim, dobrej jakości papier formowy,
- pamięć o klientach np. z okazji świąt,
- informowanie o ważniejszych wydarzeniach w  gospodarstwie itp.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Promocja usług agroturystycznych. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Marketing przemysłowy - opracowanie 26
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych 10
- Bankowość elektroniczna 12
- Promocja jako narzędzie marketingu 10
- Uwarunkowania marketingu przemysłowego 14
- Promocja - referat 14

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Przedsiębiorczość » Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 22

Zaloguj się, aby zagłosować