| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy
- Strategie gospodarstwa agroturystycznego w zakresie cen
- Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego
- Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego
- Samofinansowanie
- Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju


Przedsiębiorczość

Agroturystyka - cechy i determinanty rozwoju - Jest jedną z form turystyki, oferującą pobyt u rodzin wiejskich prowadzących gospodarstwa rolne. Cechy agroturystyki: - nie... (Zobacz pełen opis)


Budowa modeli ekonomicznych - W procesie budowy modeli ekonomicznych firmy należy brać pod uwagę następujące założenia: 1. Funkcjonowanie firmy w... (Zobacz pełen opis)

Cechy działalności gospodarczej - To m.in. : - charakter zarobkowy (podejmowana w celu osiągnięcia przychodu, nadwyżki przychodu nad kosztami- zysku), -... (Zobacz pełen opis)

Działalność agroturystyczna - W celu ułatwienia rolnikom nowo rozpoczynającym świadczenie usług turystycznych oraz świadczącym te usługi dodatkowo w... (Zobacz pełen opis)

Działalność gospodarcza - To zarobkowa działalność wydobywcza, wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zasady... (Zobacz pełen opis)


Działania marketingowe gospodarstwa agroturystycznego - Ze względu na ograniczone możliwości oddziaływania przez gospodarstwo na klientów takimi instrumentami jak dystrybucja i... (Zobacz pełen opis)

Otoczenie gospodarstwa agroturystycznego - Otoczenie bliższe (bezpośrednie) – to otoczenie na które firma może wywierać wpływ i od jej... (Zobacz pełen opis)

Potrzeba - Potrzeba jest podstawowym warunkiem powstania motywacji i zadania. Trzy z nich zasługuje na szczególną uwagę: Po... (Zobacz pełen opis)

Potrzeba bezpieczeństwa - Ujawnia się w sytuacjach, w których tracimy pewność zdobycia środków zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (wojna, klęska... (Zobacz pełen opis)


Potrzeba przynależności - (społeczne) - manifestują się przez nawiązywanie bliskich stosunków z innymi ludźmi, przeżywanie przyjaźni i miłości,... (Zobacz pełen opis)

Potrzeba samorealizacji - Zdaniem Maslowa polega ona na dążeniu jednostki do zajmowania się tym, co lubi najbardziej, co... (Zobacz pełen opis)

Potrzeba uznania - (szacunku) w oczach własnych i w oczach innych ludzi. Do grupy tej zalicza się potrzeby... (Zobacz pełen opis)

Potrzeby fizjologiczne - Uwarunkowane funkcjami organizmu (zaspokojenie głodu, sen itp.). Jeżeli potrzeby te nie są zaspokojone, dominują nad... (Zobacz pełen opis)

Promocja usług agroturystycznych - tworzenie pozytywnego wizerunku firmy - Efektywność działań marketingowych firmy, ich wpływ na wizerunek, zależą od umiejętnego stosowania odpowiednio... (Zobacz pełen opis)

Przedsiębiorca - Jest nim podmiot, który zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą. Może nim... (Zobacz pełen opis)

Samofinansowanie - Jest to pokrywanie wszystkich wydatków i zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa z przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży... (Zobacz pełen opis)

Strategie gospodarstwa agroturystycznego w zakresie cen - W przypadku usług agroturystycznych cena jest obok stworzenia atrakcyjnej oferty usługowej, najważniejszym instrumentem oddziaływania na... (Zobacz pełen opis)

Teoria A Maslova - (1943) należy do najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych. Na pytania, co motywuje człowieka do działania odpowiada:... (Zobacz pełen opis)

Wizerunek gospodarstwa agroturystycznego - Kształtowanie wizerunku gospodarstwa agroturystycznego jest procesem długofalowym, wymagającym opracowania ogólnej koncepcji i planu działań. Koncepcja... (Zobacz pełen opis)

Znaczenie instrumentów marketingu - mix w tworzeniu wizerunku gospodarstwa agroturystycznego - Marketing – mix w firmach usługowych a więc i gospodarstwach agroturystycznych tworzą elementy 5 x... (Zobacz pełen opis)

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa