Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Public relations a corporate identity

Wydaje się, iż ze względu na specyficzne cele działalności PR może być zintegrowana z CI w tej części jego strategii, która dotyczy ukształtowania nie tylko ujednoliconej i indywidualnej osobowości, ale osobowości zakładającej nastawienie na potrzeby, opinie i oczekiwania otoczenia. Dla ukształtowania pozytywnej osobowości (pozytywnej corporate identity) nie wystarczy umieszczenie na wszystkich filarach i środkach transportu hasła: nasza firma ma serce i gwarantuje Państwu pewną przyszłość, lecz potrzebne jest uwiarygodnienie tego w sposobie jej zaprezentowania potencjalnym nabywcom, w sposobie traktowania nabywców, którzy zgłaszają się z reklamacjami itp. Głosząc hasło, że opakowania firmy zawierają powiew nowoczesności i nie udowadniając, iż opakowanie spełnia wymagania nabywcy, który chce towar bezpiecznie dowieźć do domu, firma nastawia się na tworzenie zewnętrznych znaków, a nie stylu działania.

Corporate identity ma więc z PR wspólną nie tylko cechę wyjściową, tj. poleganie na komunikowaniu się z otoczeniem, lecz także budowanie zaufania na jedności słów i czynów oraz na posługiwaniu się – w oddziaływaniu na otoczenie – faktami, a nie wyłącznie wizualną estetyką. Zarówno PR, jak CI kontrolują wszystkie aktywności danej organizacji – całość organizacyjną i dopiero na tej podstawie zbudowane zaufanie otoczenia nadaje się do długookresowego wspierania zbytu w organizacjach gospodarczych lub do realizowania koncepcji wpływu na opinię publiczną we wszelkiego typu organizacjach.

Zarówno PR jak CI uwzględniają w swym oddziaływaniu szerokie otoczenie, nie zaś jego elitarne części (np. decydentów, przodowników poglądów czy innowatorów konsumpcyjnych), doceniają znaczenie  języka firmy, a więc także strategii środków przekazu, potrzebę ich selekcji i taktyki przy korzystaniu z nich.

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Public relations - opracowanie 22
- Zagadnienia z marketingu międzynarodowego 16
- Sponsoring - referat 14
- Funkcje i rola marketingu politycznego w wyborach 19
- Promocja - referat 14
- Sponsoring sportowy 20
- Budowanie marki produktu 21

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Marketing » Public relations a corporate identityDefinicja: Public relations a corporate identity
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 3

Zaloguj się, aby zagłosować