| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Własności krzywej obojętności
- Użyteczność konsumenta
- Budżet i linia budżetowa
- Cechy preferencji konsumenta
- Czynniki kształtujące podaż dobra
- Co wpływa na popyt na dane dobro


Zagadnienie należy do kategorii:


Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku
Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg następujących kryteriów:

wg przedmiotu obrotu:
- dóbr i usług konsumpcyjnych
- czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału)

wg zasięgu geograficznego:
- lokalny
- regionalny (może być wojewódzki, ale np. też europejski, lub państw specjalizujących się w jakimś surowcu)
- krajowy
- międzynarodowy
- światowy
- globalny

wg zrównoważenia rynku:
- sprzedawcy (producenta) – długotrwała przewaga popytu nad podażą; występuje niedostateczne zaspokojenie potrzeb; brak dbałości o jakość, pojawia się spekulacja, sprzedawca jest w korzystnej sytuacji względem nabywcy.
- nabywcy (konsumenta) – nadwyżka podaży nad popytem; uprzywilejowana jest rola nabywcy

wg jednorodności i różnorodności dóbr i usług:
- homogeniczny – jeśli jest jeden towar na danym rynku (rynek pszenicy, cukru, ropy)
- heterogeniczny – np. rynek pracy – rożne zawody wymagające różnych zdolności

wg relacji jednostka-państwo:
- wolny - brak bezpośredniej kontroli władzy nad gospodarką – podmioty mają swobodę transakcji i cen
- regulowany – jest nad nim kontrola, poprzez np. ceny minimalne i maksymalne, minimalne i maksymalne kwoty wymiany
- doskonały - nabywcy nie mają wpływu na cenę; wszystkie towary jednego rodzaju są identyczne co do jakości; zmiany cen powodują zmiany popytu i podaży. Produkcja jest w pełni elastyczna – czynniki produkcji są mobilne. Rynek jest bardzo przejrzysty – sprzedający i kupujący mają pełne informacje na dany temat (np. cen płaconych za dany towar). Rynki wolny i regulowany to rynki realistyczne, a doskonały to rynek logiczny.


Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Promocja jako element marketingu 30


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa