MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku

Rynek pojmowany jako ogół transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków w jakich one przebiegają możemy podzielić wg następujących kryteriów:

wg przedmiotu obrotu:
- dóbr i usług konsumpcyjnych
- czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału)

wg zasięgu geograficznego:
- lokalny
- regionalny (może być wojewódzki, ale np. też europejski, lub państw specjalizujących się w jakimś surowcu)
- krajowy
- międzynarodowy
- światowy
- globalny

wg zrównoważenia rynku:
- sprzedawcy (producenta) – długotrwała przewaga popytu nad podażą; występuje niedostateczne zaspokojenie potrzeb; brak dbałości o jakość, pojawia się spekulacja, sprzedawca jest w korzystnej sytuacji względem nabywcy.
- nabywcy (konsumenta) – nadwyżka podaży nad popytem; uprzywilejowana jest rola nabywcy

wg jednorodności i różnorodności dóbr i usług:
- homogeniczny – jeśli jest jeden towar na danym rynku (rynek pszenicy, cukru, ropy)
- heterogeniczny – np. rynek pracy – rożne zawody wymagające różnych zdolności

wg relacji jednostka-państwo:
- wolny - brak bezpośredniej kontroli władzy nad gospodarką – podmioty mają swobodę transakcji i cen
- regulowany – jest nad nim kontrola, poprzez np. ceny minimalne i maksymalne, minimalne i maksymalne kwoty wymiany
- doskonały - nabywcy nie mają wpływu na cenę; wszystkie towary jednego rodzaju są identyczne co do jakości; zmiany cen powodują zmiany popytu i podaży. Produkcja jest w pełni elastyczna – czynniki produkcji są mobilne. Rynek jest bardzo przejrzysty – sprzedający i kupujący mają pełne informacje na dany temat (np. cen płaconych za dany towar). Rynki wolny i regulowany to rynki realistyczne, a doskonały to rynek logiczny.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Promocja jako element marketingu 30
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Mikroekonomia » Rodzaje i kryteria klasyfikacji rynku


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9/10
Liczba głosów: 27

Zaloguj się, aby zagłosować