Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Rodzaje kredytów bankowych

W praktyce gospodarczej spotykamy różne rodzaje kredytów. Ich podział dokonać można w oparciu o różne kryteria. I tak, uwzględniając podmiot któremu udzielany jest kredyt wyróżniamy kredyty:    
- konsumpcyjne

Wydzielenie kredytów na cele konsumpcyjne wynika z ich specyfiki ekonomicznej, celów na jakie są udzielane, specyficznych form zabezpieczenia ich zwrotu, ograniczenia kredytobiorców do osób fizycznych.

W grupie kredytów przeznaczonych na cele konsumpcyjne można przykładowo wyróżnić:
- kredyty na zakup przemysłowych artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku
- kredyty na zakup działek budowlanych
- kredyty na remonty oraz nowe budownictwo mieszkaniowe
- kredyty gotówkowe

Z kolei kredyty gospodarcze udzielane są podmiotom gospodarczym. Kredyty na działalność gospodarczą można podzielić według następujących kryteriów:
- okresu kredytowania
- podmiotu kredytowania
- formy udzielania kredytu
- sposobu zabezpieczenia zwrotu kredytu
- waluty kredytu
- preferencyjności
               
Kolejnym kryterium podziału kredytów jest czas na jaki są one udzielane. Wyróżniamy tu:
- kredyty krótkoterminowe, udzielane do 1 roku
- kredyty średnioterminowe, udzielane na 5 lat
- kredyty długoterminowe, udzielane na ponad 5 lat

Podział kredytów ze względu na okres kredytowania jest dość umowny, ponieważ banki odmiennie interpretują podziały czasowe. Najwięcej rozbieżności występuje w rozróżnianiu kredytów średnio i długoterminowych. Nie mniej jednak podział kredytów ze względu na okres ich udzielania ma istotne znaczenie dla banków przy ocenie ich płynności finansowej.

Kolejnym kryterium podziału kredytów jest przedmiot kredytowania. Wyróżniamy tutaj kredyty:
- obrotowe
- inwestycyjne

Kredyty obrotowe należą do najczęściej stosowanych form finansowania obcego przedsiębiorstw.

Kredyty obrotowe służą przede wszystkim sfinansowaniu potrzeb kredytobiorcy w zakresie środków obrotowych, a więc zakupu surowców i materiałów, towarów. Mogą też służyć na regulację krótkoterminowych zobowiązań w związku z nierównomiernym wpływem należności za sprzedane wyroby, towary i usługi.

Większość kredytów obrotowych jest zaciągana na krótkie terminy, ale zdarzają się jednak kredyty obrotowe udzielane na dłuższy okres np. sfinansowanie szeregu transakcji importowych. Bank nalicza koszty kredytu w sposób tradycyjny, pobierając prowizję i oprocentowanie, które w kredytach krótkoterminowych jest zwykle spłacana w jednej racie na zakończenie okresu kredytowania.

Z kolei kredyty inwestycyjne zapewniają podmiotom gospodarczym środki na sfinansowanie nakładów potrzebnych do powiększenia lub modernizacji majątku trwałego. Z kredytu inwestycyjnego mogą być finansowane inwestycje materialne (np. zakup nieruchomości, maszyn), niematerialne (np. zakup papierów wartościowych, patentów, licencji) oraz finansowe (np. zakup akcji w spółce).

W zależności od przedmiotu kredytu można wyróżnić następujące rodzaje kredytów inwestycyjnych:
- kredyty na wyposażenie, które są przeznaczone na zakup lub modernizację sprzętu
- kredyty na restrukturyzację, które są przeznaczone na przebudowę struktury gospodarczej kredytobiorcy mającej na celu odzyskanie przez niego równowagi finansowej
- kredyty przeznaczone na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych

Powyższe informacje to za mało? Przeczytaj więc gotowe opracowania, prezentacje, wykłady oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Oto przykłady:
Ilość stron
- Podstawy bankowości - wykłady 33
- Kredyt gotówkowy - opracowanie 11
- Elektroniczne karty bankowe 5
- Bankowość elektroniczna 12
- Czynne operacje banku komercyjnego 17
- Działalność kredytowa banku - opracowanie 18
- Wykłady z bankowości - opracowanie 30

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Kredyty » Rodzaje kredytów bankowych

Definicja: Rodzaje kredytów bankowych
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 3

Zaloguj się, aby zagłosować