MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Rodzaje leasingu

Wyróżniamy:

Leasing operacyjny jest zbliżony do umowy najmu lub dzierżawy. Jego przedmiot jest przekazywany na krótki okres leasingobiorcy, a po zakończeniu umowy leasingu przedmiot ten wraca do leasingodawcy. Udostępniający ponosi pełne ryzyko dotyczące rzeczy, jak również koszty jej utrzymania, napraw i ubezpieczenia. Leasingodawca może zawierać kilka kolejnych umów dotyczących tego samego przedmiotu. Przedmiot leasingu znajduje się w księgach rachunkowych leasingodawcy i amortyzacja naliczana przez niego jest kosztem uzyskania przychodu, a czynsz leasingowy jest przychodem. Dla leasingobiorcy natomiast raty leasingowe są w całości traktowane jako koszt uzyskania przychodu.

Leasing finansowy jest zbliżony w konstrukcji prawnej do umowy sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności rzeczy sprzedanej. Korzystający otrzymuje przedmiot leasingu do użytkowania i pobierania pożytków na okres zbliżony do okresu gospodarczej używalności. Korzystanie z przedmiotu umowy umożliwia leasingobiorcy nabycie prawa własności tego przedmiotu, jeśli zostaną spełnione warunki umowy w zakresie płatności czynszu i spłaty wartości przedmiotu. Ta forma leasingu ma charakter średnio lub długoterminowy. Przedmiot leasingu znajduje się w ksiegach rachunkowych leasingobiorcy. On też ma prawo do dokonywania i traktowania odpisów amortyzacyjnych jako kosztów uzyskania przychodu.

Wyróżnić możemy też tzw. leasing zwrotny - polega na zakupie przez finansującego dobra inwestycyjnego od przyszłego korzystającego, który następnie oddaje mu je do używania i pobierania pożytków. W ten sposób korzystajacy osiąga podwójną korzyść, a mianowicie zatrzymuje dobro inwestycyjne i jednocześnie przekształca kapitał stały w kapitał płynny. Uzyskane wskutek transakcji środki pieniężne mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwo na inne cele.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Rodzaje leasingu. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Finansowanie przedsiębiorstw 23
- Papiery wartościowe - akcje i obligacje 9
- Biznesplan narzędziem zarządzania 13
- Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji 5
- Budowa strategii marketingowej 8
- Rodzaje konfliktów w organizacji 3
- Rodzaje spółek - porównanie 3

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » Rodzaje leasingu


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.1/10
Liczba głosów: 128

Zaloguj się, aby zagłosować