Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Rodzaje systemów ekonomicznych i ich charakterystyka

zacznijmy od definicji:

System ekonomiczny – to zbiór tych wszystkich instytucji i mechanizmów, które regulują zachowania wszystkich uczestników procesu gospodarczego.
System ekonomiczny – istniejący w danej gospodarce sposób organizacji jej elementów składowych, obowiązujących zasad prawnych i ekonomicznych wyznaczających cele działalności gospodarczej od poszczególnych jednostek, zakres ich swobody oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje i efekty działań.

Ekonomicznie sprawnym jest system, który spełnia następujące wymagania:
- Zdolność do zapewnienia optymalnej alokacji zasobów
- Utrzymanie gospodarki w stanie WG i stabilności gospodarczej
- Wysoka chłonność innowacyjna gospodarki
- Duża elastyczność działania
- Stwarzanie warunków do racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego

RODZAJE SYSTEMÓW EKONOMICZNYCH

1. Tradycyjna – rzadko spotykana (Mali, Togo, Zambii) - należy do społeczności o względnie niskim standardzie; obowiązują tu zwyczaje i tradycje, nie występuje tu problem ekonomiczny; największy 'ochroniarz' przyrody, bo produkuje się tyle, ile jest potrzebne do przeżycia,

2. Rynkowa – charakteryzuje się:
• Wolnością wyboru – kupujący może dokonać transakcji ze sprzedającym - swoboda w tym, co produkować i kupować
• Własnością prywatną – wszyscy mają prawo do posiadania różnych rzeczy
• Interesem własnym – dążenie do maksymalizacji swych potrzeb (zysków)
• Mechanizmem cen – konkurencją
• Ograniczoną rolą rządu – np. w USA rząd odsunięty na dalszy plan (podstawą rządu w USA jest wojsko, policja i sądownictwo)

3. Kierowana – okres socjalizmu i komunizmu (gospodarka państwowa, centralne planowanie), np. Wietnam, Korea. Jej cechy charakterystyczne to:
• Własność społeczna (czynniki wytwórcze są własnością publiczną)
• Planowanie produkcji
• Ceny stabilne, ustalane przez państwo
• Zyski nie są istotne, bo wszystko jest zaplanowane przez rząd

4. Mieszana – dominuje we wszystkich państwach
• W Wielkiej Brytanii – ok. 26% to gospodarka publiczna
• W USA – większość prywatna
• Polska - prorynkowa

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kierunki rozwoju systemów informacyjnych w marketingu 9
- CRM - Customer Relationship Management 4
- Analiza ekonomiczna salonu samochodowego (autosalonu) Toyota 28
- Eurologistyka - opracowanie 5
- Podstawy zarządzania - ściąga 2
- Just in time - referat 19
- Rodzaje konfliktów w organizacji 3

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Makroekonomia » Rodzaje systemów ekonomicznych i ich charakterystyka

Rodzaje systemów ekonomicznych i ich charakterystyka
Ocena: 8 / 10
Liczba głosów: 5 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować

Nowe artykuły: Artykuł 3 dla studentów | Artykuł 16 przeczytany 688 razy