Wyszukiwarka serwisu
Warto zobaczyć

Składowe strategii przedsiębiorstwa

Każde dobrze zarządzane przedsiębiorstwo działa wg ściśle określonej strategii. Każda strategia składa się z kilku elementów.

Strategia – dobrze pomyślana strategia obejmuje cztery podstawowe obszary – zasięg, dystrybucję zasobów, wyróżniającą kompetencję i synergię.

Zasięg – określa na jakich rynkach organizacja będzie konkurować.
Np. DAEWOO – ogarnęło wiele rynków, główny z którym kojarzymy tę organizację to samochodowy, ale firma wkroczyła na rynek AGD, RTV, a w końcu na rynek ubezpieczeń. Strategia firmy odnosi się do wszystkich rynków, traktowanych jako jeden zbiór – zasięg.  

Dystrybucja zasobów – sposób, w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania. 4 rodzaje zasobów wykorzystywanych przez organizacje, czerpanych z otoczenia organizacji to: zasoby ludzkie, pieniężne, rzeczowe i informacyjne.

Wyróżniająca kompetencja – określenie w  strategii firmy dziedziny lub dziedzin, w których firma ma szczególne kompetencje, dające jej przewagę nad konkurencją. To, co organizacja robi szczególnie dobrze. Biorąc pod uwagę DAEWOO, taką dziedziną jest motoryzacja, nie wiadomo tylko, jak długo jeszcze?

Synergia – odnosi się do sposobu, w jaki różne obszary działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają inne dziedziny. Nie zmieniając przykładu w DAEWOO, taką synergię można zaobserwować między dziedziną motoryzacji i ubezpieczeń.

Powyższe informacje to za mało? Pobierz na dysk obszerne i szczegółowe opracowania przygotowane przez studentów w trakcie studiów. Są to m.in.: gotowe wykłady, prezentacje, analizy finansowe i biznes plany oraz obszerne referaty z bibliografią i przypisami. Po pobraniu na dysk pliki możesz dowolnie edytować i drukować.

Przykładowe tematy:
Ilość stron
- Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie 5
- Strategie rozwoju firmy 17
- Analiza strategiczna - praca teoretyczna 10
- Polityka ceny w strategii marketingowej firmy 10
- Budowa strategii marketingowej 8
- Zagadnienia zarządzania strategicznego 14
- Innowacje w produkcji 16

Jesteś tutaj: Kompendium ekonomii » Zarządzanie strategiczne » Składowe strategii przedsiębiorstwa

Składowe strategii przedsiębiorstwa
Ocena: 8.3 / 10
Liczba głosów: 4 głosów

Zaloguj się, aby zagłosować