| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Elity
- Socjologia szczegółowa
- Socjologia ogólna
- Konflikt
- Socjotechnika
- Konformizm


Socjologia

Arystoteles jako autor Polityki - (384-322 p.n.e.). Autor 'Polityki'. Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową... (Zobacz pełen opis)


Bariery skutecznej komunikacji - To: 1) Cechy nadawcy: - sprzeczne lub nie spójne sygnały - niewiarygodność w przedmiocie wiadomości - niechęć do komunikowania... (Zobacz pełen opis)

Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: - przedmiotem socjologii są zachowania ludzkie, - zachowania można zrozumieć... (Zobacz pełen opis)

Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac) 2. Nadzór: relacje pionowe tj. pracownik-szef 3. Pensje:... (Zobacz pełen opis)

Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju? 2. Odpowiedzialność: Czy w firmie mamy do czynienia z... (Zobacz pełen opis)


Elity - Pod pojęciem elit rozumie się grupę ludzi, którzy wyróżniają się zarówno socjalnymi jak i obyczajowymi... (Zobacz pełen opis)

Empatia - To pojęcie oznaczające umiejętność identyfikowania się z cudzymi emocjami. Osoba nie posiadająca tej umiejętności... (Zobacz pełen opis)

Formy komunikacji interpersonalnej - To: • komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy telefoniczne i inne okoliczności, w których... (Zobacz pełen opis)

Grupa społeczna - To grupa w której dwie lub więcej osób współdziała ze sobą i współ zależy od... (Zobacz pełen opis)


Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA - Wygląda tak: • fizjologiczne ------------- • bezpieczeństwa ... (Zobacz pełen opis)

Historia heurystyki - THORNDIKE – rozwiązywanie problemów przez zwierzęta, realizacja celu to wykonanie szeregu prób i błędów, żeby... (Zobacz pełen opis)

Immanuel Kant i etyka - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył... (Zobacz pełen opis)

Kierunki socjologiczne - i ich przedstawiciele w XIX i XX w. H. Spencer (1820-1903) Jako pierwszy napisał... (Zobacz pełen opis)

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa - Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow. Podzielił je na: - potrzeby... (Zobacz pełen opis)

Komunikacja pozawerbalna - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo unika słów do przekazywania szerszego znaczenia... (Zobacz pełen opis)

Konflikt - Jest to proces, w którym jednostka lub grupa ludzi w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego sobie... (Zobacz pełen opis)

Konformizm - To dostosowanie przez ludzi swoich postaw, przekonań i zachowania do norm społecznie przyjętych w grupie. Rodzaje... (Zobacz pełen opis)

Metody badań socjologicznych - W badaniach empirycznych socjologowie posługują się różnymi metodami i technikami zbierania informacji. Do najczęściej stosowanych... (Zobacz pełen opis)

Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora - Założenia: Praca z natury jest trudna, nieprzyjemna. Bardziej liczy się płaca niż sama praca. Ludzie... (Zobacz pełen opis)

Natura ludzka - Stanowi zespół zdolności i sił motorycznych działających w organizmie, które umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, aktywne... (Zobacz pełen opis)

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>

© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa