MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Socjologia

Arystoteles jako autor Polityki - (384-322 p.n.e.). Autor 'Polityki'. Twierdził, że człowiek jest istotą społeczną (nie żyje sam). Określił trójczłonową...)Bariery skutecznej komunikacji - To: 1) Cechy nadawcy: - sprzeczne lub nie...)

Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: ...)

Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac)...)

Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju? ...)Elity - Pod pojęciem elit rozumie się grupę ludzi, którzy wyróżniają się zarówno socjalnymi jak i obyczajowymi...)

Empatia - To pojęcie oznaczające umiejętność identyfikowania się z cudzymi emocjami. Osoba  nie posiadająca tej umiejętności...)

Formy komunikacji interpersonalnej - To: • komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy...)

Grupa społeczna - To grupa w której dwie lub więcej osób współdziała ze sobą i współ zależy od...)Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA - Wygląda tak: • fizjologiczne   ------------- •...)

Historia heurystyki - THORNDIKE – rozwiązywanie problemów przez zwierzęta, realizacja celu to wykonanie szeregu prób i błędów, żeby...)

Immanuel Kant i etyka - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył...)

Kierunki socjologiczne - i ich przedstawiciele w XIX i XX w.   ...)

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa - Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow. ...)

Komunikacja pozawerbalna - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo...)

Konflikt - Jest to proces, w którym jednostka lub grupa ludzi w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonego sobie...)

Konformizm - To dostosowanie przez ludzi swoich postaw, przekonań i zachowania do norm społecznie przyjętych w grupie....)

Metody badań socjologicznych - W badaniach empirycznych socjologowie posługują się różnymi metodami i technikami zbierania informacji. Do najczęściej stosowanych...)

Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora - Założenia: Praca z natury jest trudna, nieprzyjemna. Bardziej liczy się płaca niż sama praca. Ludzie...)

Natura ludzka - Stanowi zespół zdolności i sił motorycznych działających w organizmie, które umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, aktywne...)

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>