MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Socjologia

Elity - Pod pojęciem elit rozumie się grupę ludzi, którzy wyróżniają się zarówno socjalnymi jak i obyczajowymi...)Empatia - To pojęcie oznaczające umiejętność identyfikowania się z cudzymi emocjami. Osoba  nie posiadająca tej umiejętności...)

Konformizm - To dostosowanie przez ludzi swoich postaw, przekonań i zachowania do norm społecznie przyjętych w grupie....)

Grupa społeczna - To grupa w której dwie lub więcej osób współdziała ze sobą i współ zależy od...)

Socjolingwistyka - To dyscyplina naukowa badająca rolę języka w społeczeństwie oraz związki zachodzące pomiędzy aktami językowymi a...)Bariery skutecznej komunikacji - To: 1) Cechy nadawcy: - sprzeczne lub nie...)

Komunikacja pozawerbalna - To: • wszelka komunikacja które nie posługuje się słowami albo...)

Formy komunikacji interpersonalnej - To: • komunikacja ustna - rozmowa bezpośrednia, dyskusje grupowe, rozmowy...)

Immanuel Kant i etyka - Termin 'etyka' pojawił się po raz pierwszy w filozofii starogreckiej w VI wieku p.n.e. Użył...)Historia heurystyki - THORNDIKE – rozwiązywanie problemów przez zwierzęta, realizacja celu to wykonanie szeregu prób i błędów, żeby...)

Hierarchia potrzeb pracowniczych wg MASLOWA - Wygląda tak: • fizjologiczne   ------------- •...)

Model tradycyjny - zasobów techniki Taylora - Założenia: Praca z natury jest trudna, nieprzyjemna. Bardziej liczy się płaca niż sama praca. Ludzie...)

Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Osiągnięcia: Czy istnieje możliwość samorealizacji, rozwoju? ...)

Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga - To: 1. Administracja: jakość administracyjna dotycząca pracownika (dział kadr, płac)...)

Prawo nasycalności potrzeb Gossena - Wyznacznikiem skali potrzeb jest poziom cywilizacji społeczeństwa. Im jest on wyższy, tym zakres ich jest...)

Klasyfikacja potrzeb według Maslowa - Najpowszechniej przyjmowaną klasyfikację ludzkich potrzeb, opracował psycholog amerykański Abraham H. Maslow. ...)

Rodzaje przywództwa - Wyróżniamy: 1. strategiczne - polega na umiejętności radzenia sobie sytuacjach...)

Metody badań socjologicznych - W badaniach empirycznych socjologowie posługują się różnymi metodami i technikami zbierania informacji. Do najczęściej stosowanych...)

Przywództwo - Jest oddziaływaniem na zachowania innych; to rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna...)

Natura ludzka - Stanowi zespół zdolności i sił motorycznych działających w organizmie, które umożliwiają człowiekowi zaspokajanie potrzeb, aktywne...)

Strona 1 z 2
<<<  -  1  2  -  >>>