MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Specyfika usług medycznych

Rozpoczynając planowanie działań marketingowych w placówkach służby zdrowia należy wziąć pod uwagę specyfikę usług medycznych i jej wpływ na przedmiot projektowania.

Wśród najbardziej specyficznych cech usługi medycznej, które mają wpływ na kształtowanie działań marketingowych wymienić można:
- Złożony pod względem psychologicznym proces, który odbywa się na 'oczach klientów'
- Towarzyszący pacjentom stres
- Usługa medyczna wymaga stałej interakcji lekarza z pacjentem, w związku z czym postawa lekarza wobec chorego ma zasadnicze znaczenie w kreowaniu wizerunku placówki
- Świadczenie usług medycznych opiera się na fachowej wiedzy. Pacjent nie wie, do czego służą skomplikowane narzędzia, nie rozumie nazw wymienianych przez lekarza, dlatego też potęguje to konieczność budowania zaufania do lekarza i placówki
- Oddanie się w ręce lekarza przez pacjenta oznacza zrozumienie jego potrzeb. Oczekuje wyjaśnień, komunikacji. Lekarz wykonuje więc nie tylko właściwa usługę medyczną, wymaga się od niego również dobrej komunikacji z pacjentem i poświęcenia mu możliwie dużej uwagi
- Lekarze nie zawsze mogą w pełni usatysfakcjonować swoich klientów.
- Lekarze maja małą możliwość różnicowania oferowanych przez siebie usług. Ta specyfika pozwala na oddziaływanie na percepcję pacjentów za pomocą np. skomplikowanych  nazw zabiegów
- Jakość usługi medycznej nie zawsze zależy od samego lekarza, ale również od pacjenta
- Pacjenci w zasadzie nie oceniają  jakości technicznej świadczonej usługi

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Specyfika usług medycznych. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Rozwój marketingu w sektorze usług medycznych 10
- Marketing przemysłowy - opracowanie 26
- Bankowość elektroniczna 12
- Marketing w działalności przedsiębiorstwa handlowego i usługowego 20
- Uwarunkowania marketingu przemysłowego 14
- Zagadnienia na egzamin z marketingu 24
- Etyka w biznesie - opracowanie 10

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Plan marketingowy » Specyfika usług medycznych


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.8/10
Liczba głosów: 111

Zaloguj się, aby zagłosować