MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Średni ważony koszt kapitału - WACC

WACC (Weighted Average Cost of Capital) to średni ważony koszt kapitału opisujący progową rentowność inwestycji przy danym poziomie ryzyka, która z kolei wyznacza poziom odniesienia dla oceny rzeczywistych stóp zwrotu – inwestorów i spółki.

Pojecie 'koszt' jest tu usprawiedliwione o tyle, ze choć w przypadku kapitału własnego nie mamy do czynienia z materializującymi się kosztami finansowania działalności za jego pomocą, to jednak z ekonomicznego punktu widzenia w ocenie zyskowności spółki należy wziąć pod uwagę również koszt utraconych możliwości – w tym przypadku zysk z alternatywnej inwestycji o zbliżonym poziomie ryzyka. Stopa kosztu kapitału opisuje po prostu stopę zysku operacyjnego generowaną na kapitale zaangażowanym w operacje spółki, którego inwestorzy mogą racjonalnie oczekiwać przy danym poziomie ryzyka. Często nazywa się ją minimalną wymaganą (oczekiwaną) przez inwestorów stopą zwrotu (Minimum Required/Acceptable Rate of Return).

Tak więc:

zysk oczekiwany = WACC x kapitał zainwestowany

W ten sposób można opisać zysk rzeczywiście osiągnięty przez spółkę, przy czym zamiast oczekiwanej stopy zwrotu posłużymy się stopą faktyczną:

stopa faktyczna = ROIC x kapitał zainwestowany

gdzie ROIC (Return on Invested Capital) to stopa zwrotu spółki z kapitału zainwestowanego w jego aktywa (operacje).


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Średni ważony koszt kapitału. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami 24
- Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 20
- Ekonomiczna wartość dodana - EVA 9
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » Średni ważony koszt kapitału - WACC


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.5/10
Liczba głosów: 24

Zaloguj się, aby zagłosować