| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Marketingowa strategia ceny w agroturystyce
- Reklama usług agroturystycznych
- Produktu agrturystycznego
- Image (wizerunek) firmy - pojęcie i istota
- System gromadzenia informacji o rynku
- Istota i znaczenie marketingu usług


Zagadnienie należy do kategorii:


System gromadzenia informacji o rynku
System gromadzenia informacji o rynku - Badania marketingowe to ogół metod i technik systematycznego gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji ułatwiających podejmowanie decyzji i zmniejszających ryzyko działania. Dotyczą one:
- Warunków działania, tj. warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Badając warunki zewnętrzne gromadzi się informacje na temat wielkości i struktury  prognozowanego popytu, konkurencji, szans i zagrożeń wynikających z makrootoczenia gospodarstwa (sytuacja gospodarcza kraju, sytuacja gospodarstw domowych, kultura, tradycja, postęp techniczny, regulacje prawne itp.). Badając warunki wewnętrzne działania należy skoncentrować uwagę na własnych możliwościach technicznych, organizacyjnych, finansowych, kadrowych itp.
- Instrumentów oddziaływania na rynek tj. marketingu-mix: jakich usług oczekują potencjalni klienci, jakie ceny są w stanie zaakceptować, jak zwiększyć dostępność usług, jak dotrzeć z informacją do klientów?
- Wyników działania czyli osiąganych zysków, udziału w rynku, wizerunku gospodarstwa w oczach klientów

W badaniach marketingowych wykorzystuje się:
- Pierwotne źródła informacji czyli takie źródła, które tworzone są z myślą o rozwiązaniu konkretnych, pojawiających się w firmie problemów. Są nimi: obserwacja rynku, metody wykorzystujące kwestionariusze np. wywiady, ankiety oraz eksperyment rynkowy polegający na wprowadzeniu w naturalne warunki działania dodatkowych, oddziałujących na klientów bodźców.
- Wtórne źródła informacji, które powstają niezależnie od tego czy będą wykorzystywane do rozwiązywania  powstających na rynku problemów. Do źródeł tych zaliczyć można: internet, ewidencję i księgowość własnej firmy, informacje pochodzące z urzędów statystycznych, publikacje instytutów badawczych, prasę, radio, telewizję, książkę telefoniczną, panoramę firm itp.

Tylko rzetelna wiedza o klientach, ich oczekiwaniach, preferencjach, możliwościach finansowych oraz poczynaniach konkurencji i zmianach w otoczeniu  pozwala na wypracowanie optymalnej oferty usługowej i sprostanie wymaganiom współczesnego rynku usług turystycznych.

System gromadzenia informacji o rynku - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Badania marketingowe jako system informacji o rynku 28
- Marketingowy system informacji - referat 12
- Uwarunkowania marketingu przemysłowego 14
- Istota badań rynkowych i marketingowych - praca 12
- Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji 7
- Badania rynkowe i marketingowe - opracowanie 34
- Kierunki rozwoju systemów informacyjnych w marketingu 9


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
5. Finansowanie przedsiębiorstw
6. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
7. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: System gromadzenia informacji o rynku
Ocena: 10/10
Liczba głosów: 1

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa