MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Tarcza podatkowa

(inaczej: osłona podatkowa lub efekt tarczy podatkowej) to efekt zmniejszenia obciążeń podatkowych jednostki w wyniku poniesionych kosztów (z tytułu odsetek od kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji itp.), które uznawane są w przepisach podatkowych za koszty uzyskania przychodów.

W uproszczeniu chodzi tutaj o to, że przedsiębiorstwa do efektywnego funkcjonowania posiłkują się bardzo często zewnętrznymi źródłami finansowania np. kredytami. Kredyty te generują koszty, którymi są w tym przypadku odsetki jakie przedsiębiorstwo usi zwrócić bankowi wraz z pożyczonym kapitałem. Odsetki te stanowią koszty uzyskania przychodu co oznaczania, że pomniejszają one przychód do opodatkowania.

Np.
P (przychód) = 10 000 zł
T (podatek) = 19%
O (odsetki od kredytu) = 2 000 zł

Wariant I (gdy firma nie zaciągnęła kredytu i nie ma kosztów odsetkowych)
- podatek do zapłaty = 10 000 zł x 19% = 1900 zł

Wariant II (firma ponosi koszty odsetkowe i występuje efekt tarczy podatkowej)
- podatek do zapłaty = (10 000 - 2 000) x 19% = 1520 zł

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Finanse przedsiębiorstwa » Tarcza podatkowa


Najpopularniejsze tematy

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
3. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
4. Finansowanie przedsiębiorstw
5. Analiza strategiczna browaru
6. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
7. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
8. Podstawy zarządzania strategicznego
9. Plan marketingowy dla Zakładu Cukierniczego Wawel
10. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Tarcza podatkowa
Ocena: 8.6/10
Liczba głosów: 18

Zaloguj się, aby zagłosować