MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa

A. Maslow zauważył, że ludzie podejmują działania, by spełnić ważne dla nich potrzeby. Najbliżej podstawy znajdują się potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwo, socjalizacja, uznanie i samorealizacja. Według tej teorii motywacja każdej osoby widziana jest jako seria potrzeb, ułożonych hierarchicznie od najbardziej podstawowych do najbardziej ezoterycznych. Potrzeby podstawowe, lub niższego rzędu, wiązał on z fizjologicznymi potrzebami zachowania życia i zabezpieczenia się przed nieszczęściami.

W hierarchii Maslowa wszystkie inne potrzeby są psychologiczne. Przenoszą się coraz wyżej, od potrzeby kontaktów społecznych, do potrzeby uznania ze strony innych oraz w końcu do potrzeby realizowania własnego potencjału.

Podstawowe potrzeby występują w hierarchicznym układzie. To znaczy, że potrzeby niższego rzędu (fizjologiczne i bezpieczeństwa) muszą zostać przynajmniej częściowo zaspokojone, zanim człowiek będzie mógł realizować (zaspokajać) potrzeby wyższego rzędu (przynależności, szacunku, samorealizacji). Zatem dopiero wtedy gdy zaspokojone będą podstawowe potrzeby (no. płaca zapewniająca minimalny poziom życia, pewność zatrudnienia, itp.), pracownik będzie w stanie realizować potrzeby wyższego rzędu.

Z koncepcji A. Maslowa wynika nie tylko hierarchiczność potrzeb, ale także ich koncentryczny charakter. Oznacza to, że przy pomocy jednego typu zachowania można zaspokajać kilka potrzeb równocześnie. I tak na przykład objęcie funkcji kierowniczej może równocześnie być nowym wyzwaniem (zaspokojenie potrzeby samorealizacji) oraz podnosić prestiż pracownika w środowisku pracy (zaspokojenie potrzeby szacunku).


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Proces motywowania - referat 12
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Zarządzanie zasobami ludzkimi » Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 8.8/10
Liczba głosów: 54

Zaloguj się, aby zagłosować