MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Użyteczność konsumenta

Użytecznością nazywa się satysfakcję, którą konsument uzyskuje ze spożycia dóbr lub/i usług. Jest to subiektywna miara stopnia zadowolenia, indywidualne odczuciem, które może być różne u poszczególnych konsumentów.

Podstawowe równanie objaśniające zachowanie konsumenta przy użyciu koncepcji użyteczności prezentuje warunki równowagi, jakie musi spełniać konsument (indywidualny lub gosp. domowe).
Gdy użyteczność oznaczymy jako U (utility), równanie to da się zapisać jako relację użyteczności do cen na dobro X i Y:

(MUx/Px) = (MUy/Py)

MU – użyteczność marginalna
P - cena dobra X lub Y

Wybór będzie się sprowadzał do porównania satysfakcji jakie przynosi dobro do ceny dobra, przyrównane do użyteczności dobra drugiego do ceny.


Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Użyteczność konsumenta. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory 4
- Definicje z mikroekonomii 12
- Podstawy mikroekonomii - wykłady 33
- Teoria racjonalnego wyboru konsumenta 7
- Optimum producenta i konsumenta - referat 25
- Zagadnienia na egzamin z ekonomii matematycznej 14
- Podstawy ekonomii matematycznej - opracowanie 8
- więcej
??

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Mikroekonomia » Użyteczność konsumenta


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.5/10
Liczba głosów: 114

Zaloguj się, aby zagłosować