MENU
Strona główna
CDStudent
Wymiana - kody za darmo
Newsletter
Pomoc
Regulamin
Leksykon ekonomii
Kontakt

Referaty, ściągi, wykłady:
Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Wartość początkowa środka trwałego

Stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wartości początkowe środków trwałych  są zróżnicowane w zależności  od sposobu ich nabycia.

Wyróżniamy:
- cenę nabycia środka trwałego, to cena zakupu określonego składnika majątku, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, która może być powiększona  o koszty związane bezpośrednio z zakupem (koszty załadunku, przeładunku, wyładunku, ubezpieczenia, transportu) i koszty związane z doprowadzeniem składnika majątku do stanu umożliwiającego jego użytkowanie (koszty montażu, instalacji, przerobu) oraz w przypadku importu kwota zakupu jest powiększona o podatek importowy, cło, podatek akcyzowy.
- koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie,
- wartość rynkową w przypadku spadku, darowizny lub innej formie nieodpłatnego otrzymania środka trwałego.

Zobacz inne referaty, opracowania i wykłady na temat Wartość początkowa środka trwałego. Po pobraniu na dysk możesz je dowolnie edytować i drukować.

Ilość stron
- Wartość pieniądza w czasie - zadania z rozwiązaniami i wzory 5
- Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami 11
- Metody oceny projektów inwestycyjnych 12
- Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce 22
- Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej 18
- Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej 14
- Rachunek inwestycyjny 9

Jesteś tutaj: ABC Ekonomii » Rachunkowość zarządcza » Wartość początkowa środka trwałego


Nowe pliki z opracowaniami dla studentów

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C - 3 stron(-y)
2. Promocja jako element marketingu - 30 stron(-y)
3. Nowe produkty bankowe - referat - 0 stron(-y)
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji - 5 stron(-y)
5. Style kierowania - opracowanie - 6 stron(-y)
6. Style kierowania - referat - 8 stron(-y)
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami - 24 stron(-y)
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki - 20 stron(-y)
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy - 20 stron(-y)
10. Sponsoring - referat - 14 stron(-y)

Podobne tematy w słowniku

1. Promocja w marketingu
2. Promocja uzupełniająca
3. Promocja produktu agrturystycznego
4. Cele informacyjne promocji
5. Promocja sprzedaży
6. Elementy promocji
7. Promotion mix vw marketingu
8. Proces promocji
9. Sales promotion - promocja sprzedaży
10. Sales promotion


Definicja: Promocja produktu agrturystycznego
Ocena: 9.3/10
Liczba głosów: 9

Zaloguj się, aby zagłosować