| Strona główna | Prace wykłady i ściągi | Opracowania na CD | Wymiana - kody | Pomoc | Regulamin | Linki | Kontakt |
CD Student dla Ciebie
Referaty z ekonomii

Analiza finansowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna i Swot
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Geografia ekonomiczna
Gospodarka
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja europejska
Inwestycje
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Mikroekonomia
Model ekonometryczny
Plan marketingowy
Podstawy zarządzania
Prawo gospodarcze
Psychologia
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia i ryzyko
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wyszukiwarka serwisu

Możemy Ci w czymś pomóc?
Szukasz konkretnego tematu? Napisz do nas. Znadziemy opracowania dla Ciebie.

Dołącz do grupy czytelników biuletynu serwisu ABC Ekonomii, aby otrzymywać informacje o nowościach, nowych pracach, bonusach... więcej>>


Poradnik Jak krok po kroku napisać pracę magisterskąNajnowsze w słowniku:
- Koszty bezpośrednie
- Koszty bezpośrednie i pośrednie
- Koszty zmienne degresywne
- Koszty zmienne progresywne
- Koszty zmienne proporcjonalne
- Budżet sprzedaży


Zagadnienie należy do kategorii:


Wartość początkowa środka trwałego
Wartość początkowa środka trwałego - Stanowi podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Wartości początkowe środków trwałych  są zróżnicowane w zależności  od sposobu ich nabycia.

Wyróżniamy:
- cenę nabycia środka trwałego, to cena zakupu określonego składnika majątku, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, która może być powiększona  o koszty związane bezpośrednio z zakupem (koszty załadunku, przeładunku, wyładunku, ubezpieczenia, transportu) i koszty związane z doprowadzeniem składnika majątku do stanu umożliwiającego jego użytkowanie (koszty montażu, instalacji, przerobu) oraz w przypadku importu kwota zakupu jest powiększona o podatek importowy, cło, podatek akcyzowy.
- koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie,
- wartość rynkową w przypadku spadku, darowizny lub innej formie nieodpłatnego otrzymania środka trwałego.

Wartość początkowa środka trwałego - zobacz gotowe referaty i opracowania dla studentów - na ten i setki innych tematów. Już za 5 minut możesz mieć je na dysku swojego komputera:

Ilość stron
- Wartość pieniądza w czasie - zadania z rozwiązaniami i wzory 5
- Podstawy matematyki finansowej - definicje i zadania z rozwiązaniami 11
- Metody oceny projektów inwestycyjnych 12
- Łańcuch dostaw oraz wartość dodana w logistyce 22
- Analiza finansowa spółki branży edukacyjnej 18
- Podstawowa analiza finansowa firmy budowlanej 14
- Rachunek inwestycyjny 9


Najpopularniejsze

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
2. Ściąga z mikroekonomii - definicje wykresy i wzory
3. Analiza strategiczna spółki z branży hotelarskiej
4. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa wielobranżowego
5. Zestaw zagadnień na egzamin z mikroekonomii
6. Podstawy zarządzania strategicznego
7. Mikroekonomia - zadania z rozwiązaniami
8. Finansowanie przedsiębiorstw
9. Analiza finansowa przedsiębiorstwa usługowego
10. Analiza marketingowa producenta kostki brukowej

Nowe pliki

1. Marketing mix - koncepcje 4P 7P 4C
2. Promocja jako element marketingu
3. Nowe produkty bankowe - referat
4. Rodzaje i funkcje kanałów dystrybucji
5. Style kierowania - opracowanie
6. Style kierowania - referat
7. Inwestycje - wzory i przykładowe zdania z rozwiązaniami
8. Ewolucja poglądów na temat wpływu deficytu budżetowego na rozwój i stabilizację gospodarki
9. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (organizacji) i jego elementy
10. Sponsoring - referat


Definicja: Wartość początkowa środka trwałego
Ocena: 8.98/10
Liczba głosów: 6

Zaloguj się, aby zagłosować
© ABC Ekonomii - ABC Ekonomii | Mapa